Basispakket zorgverzekering

 • Basispakket zorgverzekering

  Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel is op basis van de Zorgverzekeringswet opgedeeld in twee verschillende onderdelen: het basispakket en de aanvullende verzekeringen. Belangrijk om te weten:

  – Het afsluiten van een basiszorgverzekering, in tegenstelling tot de aanvullende verzekeringen, is voor iedereen in Nederland van 18 jaar of ouder verplicht.

  – Een verzekeraar mag jou niet weigeren voor het basispakket van de studenten zorgverzekering.

  – De inhoud van het basispakket wordt jaarlijks door de Nederlandse overheid vastgesteld en is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde.

  – Voor zorg die niet voor vergoeding in aanmerking komt vanuit het basispakket kan je een aanvullende verzekering afsluiten.

  Op deze pagina vind je uitgebreide informatie over het basispakket van de zorgverzekering. Deze informatie bestaat onder meer uit een uitgebreide beschrijving van de dekking van het basispakket.

Top 5 Studenten Zorgverzekeringen

Dekking basispakket zorgverzekering 2019

Onder het basispakket van je zorgverzekering vallen een groot aantal zaken. Hieronder vind je een complete beschrijving van alle vormen van zorg die worden gedekt binnen het basispakket van je zorgverzekering. Om door de bomen het bos te kunnen blijven zien, geven wij eerst een overzicht van de belangrijkste en meest gebruikte vormen van zorg door studenten.


 • Vergoeding anticonceptie

  Het basispakket van de zorgverzekering biedt een vergoeding voor diverse anticonceptiemiddelen voor vrouwen tot 21 jaar. Vanaf 21 jaar ben je aangewezen op een aanvullende zorgverzekering. Bekijk hier de vergoeding van anticonceptie.

  Vergoeding anticonceptie


 • Vergoeding zorg in het buitenland

  Spoedeisend medische zorg nodig in het buitenland? Vanuit je basisverzekering krijg je deze kosten tot aan het Nederlandse marktconforme tarief vergoed. Lees hier meer over de vergoeding van zorg in het buitenland.

  Vergoeding buitenland


 • Vergoeding fysiotherapie

  De vergoeding van fysiotherapie vanuit de basisverzekering is sterk afhankelijk van je leeftijd en of je mogelijk aan een chronische aandoening lijdt. Bekijk hier de vergoeding van fysiotherapie vanuit de basisverzekering.

  Vergoeding fysiotherapie


 • Vergoeding huisarts

  Huisartsenzorgen komt volledig vanuit je basiszorgverzekering voor vergoeding in aanmerking. Ben je benieuwd welke behandelingen bij de huisarts voor vergoeding in aanmerking komen? Lees hier meer!

  Vergoeding huisarts


 • Vergoeding hulpmiddelen

  Het basispakket van je zorgverzekering vergoed hulpmiddelen en verbandmiddelen voor hulp en behandeling bij een aandoening, revalidatie of verpleging. Lees hier meer over de vergoedingen hulpmiddelen.

  Vergoeding hulpmiddelen


 • Vergoeding medicijnen

  Medicatie, opgenomen in het GVS (Geneesmiddelenvergoedingsysteem) komt voor vergoeding in aanmerking vanuit je basisverzekering. Er kan een eigen bijdrage gelden. Bekijk hier in hoeverre jouw medicatie wordt vergoed.

  Vergoeding medicijnen


 • Vergoeding psychologische hulp

  Psychologische zorg bij je huisarts, basis GGZ of gespecialiseerde GGZ instelling wordt vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Een verwijzing van je behandelend arts kan vereist zijn. Meer informatie vind je hier.

  Vergoeding psychologische hulp


 • Vergoeding SOA test

  Een SOA test kan je gratis en anoniem ondergaan bij een GGZ kliniek indien je binnen de risicogroep valt. Ook kan je een SOA test ondergaan bij je huisarts of CASA kliniek (niet anoniem). Bekijk hier de vergoeding van een SOA test.

  Vergoeding SOA test


 • Vergoeding Tandarts

  Tandartskosten komen vanaf je 18e slechts beperkt vanuit je basiszorgverzekering voor vergoeding in aanmerking. Benieuwd wat je precies vergoed krijgt? Meer informatie over de vergoeding van mondzorgkosten vanuit het basispakket van je zorgverzekering vind je op deze pagina.

  Vergoeding tandarts


 • Vergoeding ziekenhuiszorg: verblijf en opname

  Vanuit je basiszorgverzekering ontvang je een vergoeding voor alle noodzakelijke medische (specialistische) zorg. Een verwijzing van je huisarts is, spoedeisende zorg daar gelaten, vereist. Bekijk hier de voorwaarden.

  Vergoeding ziekenhuiszorg


 • Vergoeding ziekenvervoer

  Ziekenvervoer, waaronder eigen ziekenvervoer, ambulancetransport en transport via een traumahelicopter, komt vanuit het basispakket voor vergoeding in aanmerking. Bekijk hier de vergoedingsvoorwaarden.

  Vergoeding ziekenvervoer


 • Overige vergoedingen

  Bovenstaande vergoedingen zijn veelgezochte vergoedingen uit het basispakket door studenten. Ben je op zoek naar andere vergoedingen die binnen het basispakket vallen? Bekijk hier de overige vergoedingen.

  Overige vergoedingen

Vergoeding anticonceptie

Vanuit het basispakket krijgen alle vrouwen tot 21 jaar oud anticonceptiemiddelen vergoed. Lees hier meer over de vergoeding van anticonceptie:

 • De ‘pil’: oftewel de anticonceptiepil;
 • Implanon: een anticonceptiestaaf dat onder je huid wordt geplaatst en langzaam hormonen afgeeft om zwangerschap te voorkomen;
 • NuvaRing: vaginale ring die hormonen afgeeft om zwangerschap te voorkomen;
 • Evrapleister: pleisterpil om zwangerschap te voorkomen;
 • Mirenaspiraal: spiraal dat wordt aangebracht in je baarmoeder;
 • Prikpil: elke 3 maanden krijg je een hormooninjectie ter voorkoming van zwangerschap;
 • Pessarium: een rubber vlies dat wordt aangebracht om de baarmoedermond;
 • Koperspiraaltje: een spiraaltje zonder hormonen dat de zaadcellen van de man inactief.

Ben je 21 jaar of ouder? In dat geval kan je een aanvullende verzekering afsluiten om een vergoeding voor anticonceptiemiddelen te krijgen.

Vergoeding zorg in het buitenland

Indien je tijdelijk in het buitenland verblijft, bijvoorbeeld tijdens je vakantie, krijg je spoedeisende medische zorg in het buitenland tot het Nederlandse marktconforme tarief 100% vergoed. Dat betekent dat je de behandeling tot het in Nederland gangbare tarief vergoed krijgt. Indien de kosten van de behandeling hoger liggen, dien je dit deel zelf te betalen. Deze kosten kunnen, gezien de hoge tarieven voor bepaalde behandelingen in het buitenland, hoog oplopen. Voor aanvullende medische kosten kan je een aanvullende verzekering afsluiten.

Niet-spoedeisende zorg komt bij veel zorgverzekeraars, na toestemming, tot het Nederlandse marktconforme tarief voor vergoeding in aanmerking. Ga je bijvoorbeeld in het buitenland werken of een betaalde stage lopen? In dat geval mag je je Nederlandse zorgverzekering niet aanhouden. Voor de vergoeding van aanvullende medische kosten kan je in dat geval een globetrotterverzekering afsluiten.

Vergoeding fysiotherapie

Fysiotherapie wordt voor patiënten tot 18 jaar, onder de volgende voorwaarden, volledig vergoed vanuit de basisverzekering:

 • De patiënt tot 18 jaar lijdt niet aan een chronische aandoening: je krijgt tot maximaal 18 behandelingen per jaar vergoed;
 • De patiënt tot 18 jaar lijdt aan een chronische aandoening: indien de verzekeraar toestemming verleent krijgt de patiënt alle behandelingen volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Fysiotherapie wordt voor patiënten vanaf 18 jaar en ouder zeer beperkt vergoed vanuit de basisverzekering.

 • Fysiotherapie wordt vanaf je 18e pas vanaf de 21ste behandeling volledig vergoed vanuit het basispakket indien je aan een chronische aandoening lijdt die voorkomt op de lijst met chronische aandoeningen.
 • Bekkenfysiotherapie vanaf 18 jaar wordt, indien je te kampen hebt met urine-incontinentie, wordt tot maximaal 9 behandelingen per jaar vergoed.
 • De fysio- of oefentherapiebehandeling voor etalagebenen wordt tot max. 37 behandelingen vergoed.

Ben je 18 jaar of ouder en op zoek naar een ruimere vergoeding voor fysiotherapie? Wellicht ben je op zoek naar een vergoeding voor de eerste 20 behandelingen of lijdt je niet aan een chronische aandoening? In dat geval kan je voor de vergoeding van fysiotherapie een aanvullende verzekering afsluiten.

Vergoeding huisarts

De basiszorgverzekering vergoed alle nodige bezoeken, consulten en behandelingen bij je huisarts. Voor deze vorm van zorg geldt geen eigen risico of eigen bijdrage. Ben je op zoek naar een huisarts? Bekijk dan onze pagina huisarts zoeken

Vergoeding hulpmiddelen

Zorgverzekeraars bieden een vergoeding voor de hulpmiddelen die gebruikt worden tijdens een behandeling, revalidatie of verpleging. Dit zijn zaken zoals een speciaal matras bij langdurige bedrust of een bed dat versteld kan worden. Deze hulpmiddelen worden vergoed door de zorgverzekeraar vanuit het basispakket. Enkele aandachtspunten:

 • Vergoedingen kunnen gebonden zijn aan een maximaal bedrag.;
 • Afhankelijk van het hulpmiddel kan er een wettelijke eigen bijdrage of een gebruikstermijn gelden;
 • Bij bepaalde verzekeraars krijg je geen vergoeding zonder vooraf toestemming te hebben gevraagd.

Hulpmiddelenwijzer
Er is door de minister van Volksgezondheid een regelement samengesteld met daarin een overzicht van alle hulpmiddelen die vergoed worden en op welke voorwaarde. Je kunt dit vinden door op de website van jouw zorgverzekeraar te zoeken naar het regelement hulpmiddelen. Voor een overzicht kun je ook kijken op de Hulpmiddelenwijzer van het ministerie van OCW.

Eenvoudige loophulpmiddelen (krukken, looprekken en rollators) worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Je moet deze hulpmiddelen zelf huren of kopen, dit kan bijvoorbeeld via een thuiszorgwinkel. Daarnaast is het zo dat wanneer er een wettelijke eigen bijdrage geldt op een hulpmiddel dat wel vergoed wordt, je dit bedrag wel zelf moet betalen.

Zelfstandig wonen
De Nederlandse gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van hulpmiddelen die te maken hebben met zelfstandig wonen, zoals rolstoelen, trapliften en andere woningaanpassingen. De volgende hulpmiddelen krijg je vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Je kunt meer informatie over de mogelijkheden hiervan aanvragen bij het gemeenteloket in jouw regio.

Vergoeding vanuit aanvullende zorgverzekering
De meeste zorgverzekeraars hebben in hun uitgebreide aanvullende zorgverzekeringen een categorie hulpmiddelen opgenomen. Dit is een vooraf bepaald bedrag dat je kunt uitgeven aan hulpmiddelen naar keuze. Ook bieden sommige aanvullende pakketten een vergoeding voor de wettelijke eigen bijdrage. Wanneer je een aanvullende zorgverzekering hebt is de kans dus groot dat je nog wel een extra vergoeding krijgt.

Of je een hulpmiddel nodig hebt wordt bepaald door jouw arts of medisch specialist. Deze geeft dit vervolgens door aan de zorgverzekeraar. Wanneer jouw zorgverzekeraar een contract heeft met deze zorgverlener, dan krijg je de noodzakelijke hulpmiddelen meestal volledig vergoed. Is er geen contract? Dan gaat dit niet automatisch en moet je eerst toestemming vragen aan de zorgverzekeraar voor de aanschaf van de hulpmiddelen. De vergoeding kan dan beperkt zijn tot bijvoorbeeld 75% van het totaalbedrag.

Vergoeding medicijnen

Vanuit het basispakket van je zorgverzekering krijg je een vergoeding voor geregistreerde medicijnen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem. De verschillende medicijnen worden ingedeeld op basis van de werkzame stof die zij bevatten. Over het algemeen biedt je verzekeraar alleen een vergoeding voor de goedkoopste variant van het medicijn. Het kan zijn dat een medicijn meer kost dan de maximale vergoeding die geldt voor een groep medicijnen met dezelfde werkzame stof: om deze reden kan een eigen bijdrage gelden. Bekijk hier of, en zo ja, in hoeverre de medicijnen die jij nodig hebt voor vergoeding in aanmerking komen.

Voor bepaalde geneesmiddelen kan een vergoedingslimiet gelden: een lijst van deze medicijnen kan je op deze pagina raadplegen.

Vergoeding psychologische hulp

Eerst aanspreekpunt voor psychologische zorg is sinds 1 januari 2014 je huis- of jeugdarts. Afhankelijk van je klachten, zal:

 • Je huisarts zelf een behandeling starten, of;
 • Je behandeld worden door een Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH, gespecialiseerd in psychologisch zorg en werkzaam in de huisartsenpraktijk), of;
 • Je worden doorverwezen naar basis- of gespecialiseerd Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

De psychologische zorg verleend door je huisarts of POH-hulpverlener komen volledig voor vergoeding in aanmerking vanuit je basiszorgverzekering. Er geldt voor deze vergoeding geen eigen risico of eigen bijdrage.

Op het moment dat je huisarts of POH-hulpverlener niet de passende of gewenste zorg kunnen bieden, word je afhankelijk van je psychische klachten doorverwezen naar:

 • Basis GGZ (eerder eerstelijns GGZ genoemd): indien je te kampen hebt met minder hevige en/of ingewikkelde psychische klachten kan een behandeltraject bij de basis GGZ of internet-behandeltraject uitkomst bieden. Hulp zal worden verleend door onder meer een GZ-Psycholoog, psychotherapeut of psychiater.
 • Gespecialiseerde GGZ (eerder tweedelijns GGZ genoemd): bij hevige psychische problemen of instabiliteit biedt gespecialiseerde GGZ je hulp van onder meer psychotherapeuten, psychiaters of klinisch psychologen.

De aangeboden hulp bestaat uit bijvoorbeeld gespreksvoering, medicatie of interventies. De zorg komt volledig voor vergoeding in aanmerking vanuit je basisverzekering, op het moment dat aan de verwijzingsvoorwaarden zijn voldaan:

 • Je dient door te zijn verwezen door je huis- of jeugdarts of ander medisch specialist, deze verwijsbrief is één jaar geldig;
 • In de verwijsbrief staat duidelijk wie er wordt doorverwezen, de reden en welke psychologische zorg gewenst is;
 • Zowel basis- als gespecialiseerde GGZ wordt alleen vergoed op het moment dat er een vastgestelde diagnose (een stoornis) op basis van het DSM IV. Alleen psychische klachten zijn onvoldoende om direct toegang te krijgen tot deze zorg.
 • Vervolgbehandelingen als resultaat van één en dezelfde diagnose behoeven niet opnieuw een verwijsbrief tenzij de behandeling meer dan een jaar stil heeft gelegen. Indien verblijf in een GGZ instelling noodzakelijk is krijg je de eerste 3 jaar van verblijf vergoed.

Niet alle vormen van psychologische hulp vallen niet onder de vergoeding van de basis- en gespecialiseerde GGZ, bijvoorbeeld remedial teaching, seksuologische zorg of behandeling van aanpassingsstoornissen. Voor de behandeling deze en andere vormen van (alternatieve) psychologische zorg kan een aanvullende verzekering worden afgesloten.

Vergoeding SOA Test

Het aantal Nederlanders met een seksueel overdraagbare aandoening (soa) stijgt al jaren en steeds meer mensen laten zich daarom testen op een soa. Een soa-test kan uitgevoerd worden door verschillende instanties. Er zijn twee zaken bepalend voor de vergoeding die jij krijgt voor de test: door welke instantie jij onderzocht wordt en het risico dat je loopt om een soa te krijgen.

Er zijn door de overheid een aantal risicogroepen voor een soa vastgesteld. Wanneer jij binnen een van deze groepen valt, dan mag jij je altijd zonder kosten en op anonieme basis laten testen bij een GGD-centrum met een soa-poli. Hiervoor is geen enkele verwijzing nodig. Kijk hier voor een overzicht van GGD-klinieken bij jou in de buurt. De risicogroepen zijn:

 • Alle jongeren onder de 25 jaar;
 • Wanneer je bent gewaarschuwd voor een soa;
 • Mannen die seks hebben gehad met mannen;
 • Iedereen met veel verschillende seksuele contacten;
 • Prostituees en hun klanten;
 • Wanneer je klachten hebt die wijzen op een soa;
 • Wanneer je vast partner prostituee is of, in het geval van een man, seks met mannen heeft;
 • Je komt uit een land waar veel soa’s voorkomen.

Val je niet binnen deze risicogroepen? Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je gewoon een soa-test wilt ondergaan om er zeker van te zijn dat jij en je vaste vriend/vriendin seks zonder condoom kunnen hebben. Je kunt dan via de huisarts een soa-test aanvragen.

Wanneer je geen hoog risico op een soa loopt, dan kun jij je laten testen via de huisarts of een kliniek van CASA Nederland. Je huisarts kan zelf een soa-test uitvoeren of je doorverwijzen naar een andere medische specialist, zoals een gynaecoloog. Deze manier van het testen op een soa is niet anoniem en ook niet in alle gevallen gratis. Het onderzoek wordt dan wel door je zorgverzekering betaald, maar hierop is het eigen risico van toepassing. Wanneer jij je eigen risico nog niet gebruikt hebt, dan zal je (een deel van) de soa-test dus zelf moeten betalen. Val je niet onder de risicogroep maar bezoek je toch een GGD-instelling voor de test? Je krijgt dit dan helemaal niet vergoed via de zorgverzekering.

Vergoeding Tandarts

In hoeverre tandartskosten vanuit het basispakket voor vergoeding in aanmerking komen, is afhankelijk van je leeftijd.

Tot 18 jaar
Tot je 18e krijg je een uitgebreid aantal behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering, het gaat om veelvoorkomende behandelingen als:

 • Controle;
 • Tandsteenverwijdering;
 • Vullen van een gaatje;
 • Röntgenfoto’s;
 • Verdovingen;
 • Sealen;
 • Fluoridebehandeling;
 • Tandvleesbehandeling;
 • Wortelkanaalbehandelingen;
 • Incidentele consulten.

Vanaf 18 jaar
Vanaf je 18e krijg je tandartskosten slechts zeer beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat om de volgende behandelingen:

 • Chirurgische tandheelkundige ingrepen, bijvoorbeeld bij de kaakchirurg na doorverwijzing;
 • Uitneembaar kunstgebit;
 • Kunsthoek- en snijtanden voor jongeren tot 23 jaar die ontbreken als gevolg van een groeigebrek of ongeval;
 • Röntgenonderzoeken.

De volgende vormen van mondzorg worden voor alle leeftijden vanuit de basisverzekering vergoed:

 • Bijzondere tandheelkundige hulp noodzakelijk als gevolg van een groeistoornis, ernstige ontwikkelingsstoornis of verworven afwijking van het gebit of de mond. Ook orthodontie kan hier onder bepaalde omstandigheden onder vallen.
 • Indien je te kampen hebt met een afwijking of ernstige stoornis van het gebit of de mond komt een implantaat voor een uitneembare prothese voor vergoeding in aanmerking.

Buiten deze gevallen om dien je voor de vergoeding van overige tandartskosten een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten.

Vergoeding ziekenhuiszorg: verblijf en opname

Alle geneeskundige zorg door diverse medische specialismen alsmede verloskundigen komt volledig voor vergoeding in aanmerking vanuit je basispakket. Dat houdt in: consulten, operaties of behandelingen in een ziekenhuis of kliniek die geschaard kunnen worden onder de noemer ‘medische specialistische zorg’. Vereiste is:

 • Een verwijzing van je (huis)arts (met uitzondering van spoedeisende situaties) en;
 • De medische noodzaak om de behandeling te ondergaan.

Indien opname of verblijf in een ziekenhuis, GGZ-instelling of andere instelling noodzakelijk is krijg je deze kosten volledig vergoed. De kosten van ziekenhuiszorg en –verblijf vallen onder het eigen risico. In 2017 is de vergoeding van kortdurend eerstelijns verblijf in een zorginstelling toegevoegd aan het basispakket.

Vergoeding ziekenvervoer

Er worden diverse vormen van ziekenvervoer volledig vanuit het basispakket van de zorgverzekering vergoed. Het gaat om:

 • Ambulancevervoer, inclusief noodzakelijk vervoer bij jeugd-GGZ;
 • Vervoer in traumahelicopter;
 • Ziekenvervoer met eigen vervoersmiddelen, met het openbaar vervoer of per taxi (alleen bij specifieke medische indicaties) wordt vergoed tot €0,31 per kilometer. Voor eigen vervoer geldt bovendien €96 eigen bijdrage per jaar.

Overige dekkingen basispakket zorgverzekering 2019

Naast bovengenoemde veel gezochte dekkingen door studenten biedt het basispakket van je zorgverzekeringen ook een vergoeding voor de volgende zaken:

Vergoeding abortus
Wat te doen als je als student wordt geconfronteerd met een ongewenste zwangerschap? Indien je ervoor kiest bewust een zwangerschap af te breken, wordt er gesproken van een abortus. Een abortus is een ingrijpende en vaak moeilijke beslissing, al is het misschien gelijk duidelijk dat het kind niet gehouden kan worden. Een abortus kan plaatsvinden op de volgende wijzen:

 • De abortuspil: via een tweetal medicijnen die je slikt wordt de vrucht langzaam afgestoten door je lichaam. Dit kan tot uiterlijk 49 dagen over tijd.
 • De zuigcurettage: na 8 weken zwangerschap wordt vaak gekozen voor deze methode. De vrucht wordt via een buisje uit de baarmoeder weggezogen.
 • Operatief: indien je 12 weken of langer zwanger bent, is een abortus meer ingrijpend. Onder algehele verdoving wordt de foetus operatief verwijderd door medisch specialisten.

Voorwaarden abortus

Om een legale abortus te ondergaan en een vergoeding te ontvangen vanuit je zorgverzekering of de AWBZ dien je als zwangere vrouw aan een aantal voorwaarden te voldoen.

1. Nederlandse nationaliteit
Je dient Nederlandse te zijn of in het bezit te zijn van een geldige verblijfsvergunning.

2. Zorgverzekering
Je dient een zorgverzekering te hebben afgesloten.

3. Toestemming bij minderjarigheid
Indien de zwangere vrouw minderjarig is, heeft zij toestemming nodig van haar ouders dan wel haar voogd. Er bestaat op deze voorwaarde echter een uitzondering: de arts of abortuskliniek kan in bepaalde gevallen beoordelen of je blijk geeft van een weloverwogen keuze voor de abortus en of je bewust bent van de consequenties daarvan. Met name in gevallen waarin je de abortus liever geheim houdt kan dit uitkomst bieden. Je hebt overigens geen toestemming nodig van je zorgverzekeraar.

4. Eerst benadering van een (huis)arts

Voordat je bij een abortuskliniek aanklopt, dien je eerst bij een (huis)arts langs te gaan. Dit mag je eigen huisarts zijn, maar ook een andere arts indien je dat liever hebt. Je huisarts zal kijken of je goed hebt nagedacht over de abortus en de gevolgen daarvan.

5. Bedenktijd

Op het moment dat je arts de zwangerschap heeft vastgesteld, krijg je nog minimaal 5 dagen bedenktijd om te overwegen of je de abortus daadwerkelijk wil door laten gaan.

6. Abortusgrens
Indien je de grens van 24 weken bent gepasseerd, kan je geen abortus meer laten uitvoeren. Veel klinieken hanteren zelfs een grens van 22 weken, 24 weken is dus de absolute grens. Op dat moment is de foetus buiten het lichaam namelijk levensvatbaar. Er geldt één uitzondering: bestaat er bijvoorbeeld gevaar voor de gezondheid van de zwangere vrouw of de baby zelf, dan mag ook na 24 weken nog abortus worden gepleegd.

7. Vergunning

De abortus kan slechts legaal plaatsvinden in een kliniek of ziekenhuis met de benodigde vergunning om een abortus te kunnen uitvoeren.

8. Noodsituatie

Er dient sprake te zijn voor een noodsituatie voor de zwangere vrouw. Abortus dient hiervoor de enige mogelijke oplossing te zijn. Motieven die kunnen worden aangedragen zijn:
• Geen kinderwens op dit moment
• De jonge leeftijd van de zwangere vrouw
• Financieel onvermogen

Vergoeding abortus

Afhankelijk van waar je de abortus laat uitvoeren, krijg je de kosten van de abortus vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering of de AWBZ.

Ziekenhuis of abortuskliniek?
Indien je ervoor kiest de abortus uit te laten voeren in een ziekenhuis die daarvoor de benodigde vergunning heeft, krijg je de kosten volledig vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Kies je ervoor bij een speciale abortuskliniek de abortus te laten uitvoeren, dan worden de kosten vergoed vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).

Eigen bijdrage
Er geldt geen eigen bijdrage voor een abortus.

Eigen risico
Laat je de abortus in het ziekenhuis uitvoeren? Deze kosten worden dan vergoed vanuit je basisverzekering. In dat geval geldt een eigen risico van €385,-. Dit is het deel van de zorgkosten die je zelf eenmalig dient te betalen. Heb je het eigen risico nog niet opgemaakt, dan dien je tot €385,- van de kosten zelf te betalen. Het eigen risico geldt niet voor de AWBZ, dus niet voor behandelingen in een abortuskliniek.

Vergoeding audiologische zorg
Vanuit je basisverzekering krijg je een vergoeding voor onderzoek dat plaatsvindt naar je gehoorfunctie, advies bij het uitkiezen van een gehoorapparaat en voorlichting over het gebruik. Over het algemeen vragen verzekeraars wel om een verwijsbrief van je zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Vergoeding cosmetische ingrepen
Vanaf 2017 worden bepaalde cosmetische behandelingen vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Het gaat om:

 • Medisch noodzakelijke bovenooglidcorrecties;
 • Medisch noodzakelijke besnijdenissen;
 • Borstprotheses voor (trans)vrouwen zonder borstgroei.

Vergoeding dieetadvies
De basiszorgverzekering biedt een vergoeding de eerste 3 uren van de behandeling per jaar. Ontvang je de zorg via je zogenaamde ketenzorg omdat je bijvoorbeeld diabetes hebt? In dat geval geldt er geen eigen risico. Uit de basisverzekering ontvang je bovendien een vergoeding voor dieetpreparaten indien je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt een indicatie ontvangen voor dieetzorg;
 • Je kan medisch gezien geen gebruik maken van andere soorten aangepast voedsel;
 • Je spijsvertering gewoon voedsel niet goed kan verwerken;
 • Je lijdt aan een bepaalde stofwisselingsstoornis of voedselallergie;
 • Je ernstig ondervoed bent (of dreigt te raken);
 • Er wordt gebruik gemaakt van sondevoeding;
 • Andere dieet dan wel voedingsproducten hebben niet het gewenste resultaat geboekt.

Dieetpreparaten vallen onder je eigen risico.

Vergoeding erfelijkheidsonderzoek
Om te onderzoeken of een bepaalde aandoening of ziekte erfelijk is, kan je een erfelijkheidsonderzoek doen. Vergoed wordt:

 • Verschillen vormen erfelijkheidsonderzoek, waaronder chromosoom-, stamboom- of DNA onderzoek inclusief advies of psychosociale problemen).

Vergoeding ergotherapie
Ergotherapeutische behandelingen worden voor maximaal 10 uur per jaar vergoed. In de regel vragen verzekeraars een verwijsbrief van je zorgverlener, de behandeling dient 3 maanden na het afgeven van deze brief van start te gaan.

Vergoeding ketenzorg
Vanuit de basisverzekering worden diverse zorgprogramma’s in de ketenzorg vergoed voor patiënten met diabetes type 2, de chronische longziekte COPD en patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziektes en hartfalen.

Vergoeding kraamzorg
Kraamzorg komt gedeeltelijk vanuit de basiszorgverzekering voor vergoeding in aanmerking. De vergoeding bestaat uit:

 • Kraamzorg verleend in het ziekenhuis of een geboortecentrum zonder dat hiervoor een medische noodzaak bestaat: maximaal 10 dagen. Er geldt een eigen bijdrage van €33,- per dag. Kraamzorg in het ziekenhuis of een geboortecentrum met medische noodzaak komt volledig voor vergoeding in aanmerking.
 • Kraamzorg thuis: maximaal 10 dagen. Er geldt een eigen bijdrage van €4,15 per uur.

Vergoeding logopedie
Logopedie, hulp bij je spraakvermogen- en functie, krijg je volledig vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Vereist is:

 • Een verwijsbrief van je behandelend arts;
 • Binnen 3 maanden na verwijzing dien je gebruik te maken van de zorg, anders vervalt de verwijzing.

Vergoeding plastische chirurgie
Plastische dan wel reconstructieve chirurgie komt alleen bij medische noodzaak voor vergoeding in aanmerking, het betreft de volgende gevallen:

 • Verlamming of verslapping van de bovenoogleden;
 • Aangeboren misvormingen;
 • Je hebt een verminking opgelopen als gevolg van een ziekte, geneeskundige ingreep of ongeval;
 • Je lijdt aan een aandoening, zich uitend in aantoonbare lichamelijke klachten, die je fors beperken;
 • Uiterlijke correcties bij vastgestelde transseksualiteit.

Vergoeding revalidatie
Op basis van een verwijzing van je behandeld arts komt revalidatiezorg volledig vanuit je basisverzekering voor vergoeding in aanmerking, het betreft:

 • Aandoening in het centrale zenuwstelsel die communicatiebeperkingen of beperkingen in gedrag of verstandelijk vermogen tot gevolg hebben;
 • Beperkingen of stoornissen in je bewegingsvermogen;
 • Verblijfskosten in een revalidatie-instelling;
 • Dag- of deeltijdbehandelingen in een revalidatie-instelling.

De vergoeding van revalidatie valt onder het eigen risico. Er geldt geen eigen bijdrage.

Vergoeding stoppen-met-roken programma
Vanuit je basiszorgverzekering kan je jaarlijks eenmalig een vergoeding krijgen voor een stopen met roken programma. De vergoeding van het programma valt onder het eigen risico.

Vergoeding second opinion

Je bent naar je (huis)arts geweest en bent niet gerust over de gestelde diagnose. In dat geval kan je ervoor kiezen een ‘second opinion’ te vragen bij een andere zorgverlener. Je bent als patiënt gerechtigd een dergelijke second opinion aan te vragen en de arts waar je op dat moment onder behandeling bent dient hieraan mee te werken.

Recht op second opinion
Als patiënt heb je altijd recht op een second opinion. Dit volgt uit art. 38 van de modelregeling arts-patiënt opgesteld door het KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst). Alleen indien zwaarwegende redenen hieraan in de weg staan, hoeft je behandelend arts hier niet aan mee te werken.

Vergoeding second opinion
Om een second opinion vergoed te krijgen heb je een officiële verwijzing nodig van of je medisch specialist of je huisarts. Daarnaast dien je een kopie te overleggen van je medisch dossier. Een second opinion wordt in dat geval volledig vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Er kunnen wel bepaalde voorwaarden aan worden verbonden door je zorgverzekeraar. Zo kan het zijn dat je verzekeraar alleen de second opinion bij bepaalde gecontracteerde zorgverleners volledig vergoed. Om er zeker van te zijn dat je de second opinion vergoed krijgt, is het verstandig naar deze voorwaarden te informeren bij je zorgverzekeraar. Bovendien dien je rekening te houden met het feit dat de kosten onder je eigen risico vallen.

Vergoeding verloskundige hulp
Verloskundige hulp, verleend door een verloskundige, huisarts of medisch specialist wordt volledig vergoed vanuit je basispakket. Voor verloskundige zorg geldt geen eigen bijdrage en evenmin valt deze zorg onder je eigen risico.

Vergoeding IVF
Vanuit je basiszorgverzekering krijgen vrouwen tot 43 jaar de eerste 3 Ivf-behandelingen en ICSI behandelingen vergoed.

Vergoeding zwangerschapsonderzoek
In de basiszorgverzekering is een vergoeding opgenomen voor zwangerschapsonderzoek, bestaande uit een prenatale screening waaronder bijvoorbeeld de 20-weken echo valt. De vergoeding kan onder meer counseling of een combinatietest omvatten.

Vergoeding wijkverpleging
Wijkverpleging, indien hulp nodig is bij de verzorging van wonden, voorlichting omtrent stomagebruik of opstaan, komt volledig voor vergoeding in aanmerking.

Let op: gecontracteerde zorgverleners

Een groot deel van de Nederlandse zorgverzekeraars maakt afspraken met diverse zorgverleners over de kwaliteit van zorg en prijzen. Op deze wijze waarborgt de verzekeraar dat de zorgverleners volgens de gestelde kwaliteitseisen werken, kan zorg onder gunstige omstandigheden worden aangeboden en krijg je het volledige bedrag vergoed.

Indien je toch kiest voor een zorgverlener waar geen afspraken mee zijn gemaakt, krijg je in de regel een lagere vergoeding. In bepaalde gevallen krijg je soms zelfs helemaal geen vergoeding. In hoeverre je vrije zorgkeuze hebt uit zorgverleners is afhankelijk van onder meer de gekozen polisvorm. Of je vrije zorgkeuze hebt en om te checken hoe hoog de vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners precies uitvalt, kan je bekijken in de polisvoorwaarden van de zorgverzekering die je hebt afgesloten.

Zorgkeuze

Het basispakket van de verzekering is bij iedere zorgverzekeraar hetzelfde. Desondanks wordt het basispakket echter wel in verschillende polisvormen aangeboden: onderscheid wordt gemaakt tussen een budget-, natura-, restitutie- of gecombineerde polis. Het grootste verschil tussen deze polisvormen is de keuzevrijheid uit zorgverleners, betalingswijze van de zorgrekeningen en de uiteenlopende verschuldigde maandelijkse premies. Lees meer over de verschillende polissoorten in ons artikel over de zorgkeuze.

Eigen risico

Bepaalde zaken die worden vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering vallen onder het zogenaamde ‘eigen risico’. Wat is dat precies? Het eigen risico kan worden omschreven als een deel van je totale zorgkosten die eenmalig voor eigen rekening komen. Er zijn twee vormen eigen risico: het verplichte eigen risico en het vrijwillig eigen risico. Jaarlijks wordt het eigen risico van overheidswege vastgesteld: in 2019 is het verplicht eigen risico €385,-. Het vrijwillig eigen risico kan bovenop het verplicht eigen risico worden gekozen: je kan tot maximaal €500,- meer eigen risico lopen tegen een lagere maandelijkse zorgpremie. Meer weten over het eigen risico? Lees er meer over in ons artikel over het eigen risico.

Collectiviteitskorting

Een collectieve studenten zorgverzekering is een verzekering die door een groep studenten wordt afgesloten. De hele groep sluit dus dezelfde zorgverzekering af. Als gevolg van het collectief afsluiten van de zorgverzekering bieden zorgverzekeraars deze groep dan een korting van maximaal 10% op de verzekering. Er zijn een aantal collectieven waar je je als student bij kunt aansluiten, bijvoorbeeld universiteiten en belangenorganisaties. Lees hier meer over collectieve kortingen op je zorgverzekering

Veranderingen in de zorg 2020

In 2020 gaat er wederom het een en ander veranderen in de zorg. De inhoud van het basispakket is onder meer op bepaalde punten uitgebreid, het eigen risico blijft gelijk en de zorgpremies zijn  gestegen. Op deze pagina lees je alle ontwikkelingen omtrent de veranderingen van je zorgverzekering en het zorgstelsel in 2020.

Copyright © 2005 - 2019 Studenten-Zorgverzekeringen.nl