Zelf Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Zelf

Zelf.nl

Zelf is één van de eerste online verzekeraars en maakt onderdeel uit van SNS Reaal, Proteq. De verzekeraar draagt een transparante werkwijze uit, inhoudelijk heldere verzekeringsproducten en online de mogelijkheid veel zaken zelf te regelen. Bij Zelf kan je terecht voor onder meer een inboedel-, reis- of ongevallenverzekering. In dit artikel staat echter de aansprakelijkheidsverzekering van Zelf in de spotlight.

Aansprakelijkheidsverzekering Zelf: dekking

Indien je overweegt een aansprakelijkheidsverzekering bij Zelf af te sluiten, biedt deze verzekering je dekking met betrekking tot schade die je onbedoeld aan iemand anders of zijn of haar spullen toebrengt. Op het moment dat je een aansprakelijkheidsverzekering afsluit bij Centraal Beheer Achmea ben je verzekerd tegen schade die je als particulier per ongeluk toebrengt aan een ander of aan spullen van een ander. Heb je een huisdier? Ook indien bijvoorbeeld jouw hond aan het been van de buurman hangt komt deze schade voor vergoeding in aanmerking. De dekking geldt bovendien wereldwijd.

Dekking

Premie per maand

Schadebedrag tot maximaal €1.250.000,-

€3,96

Bovenstaande premie is gebaseerd op de leefsituatie van een alleenstaande student. Bij Zelf gelden voor de toelating tot de aansprakelijkheidsverzekering acceptatievoorwaarden. Indien aan jou in de afgelopen 5 jaar meer dan een drietal schuldschades zijn toegewezen, word je niet geaccepteerd als nieuwe klant.

Wat is er precies verzekerd?

Onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering vallen onder meer:

  • Onbedoeld toegebrachte schade aan iemand anders of diens eigendommen;
  • Schade veroorzaakt door een pand in jouw bezit, bijvoorbeeld een afvallende dakpan van je woning;
  • Schade veroorzaakt door je huisdier;
  • Schade voortvloeiende uit het uitvoeren van een vriendendienst. Een vriendendienst is aangeboden hulp, bijvoorbeeld bij een verhuizing, zonder dat je daarvoor een (geldelijke) tegenprestatie ontvangt. Er geldt in een dergelijk geval wel een afwijkende maximumvergoeding van €25.000,- per schadegebeurtenis.

Bovenop de genoemde schadevormen krijg je ook, indien noodzakelijk, de eventuele extra kosten van rechtsbijstand vergoed. Dien je wettelijke rente te betalen over het schadebedrag? Ook deze extra kostenpost wordt boven het verzekerd bedrag vergoed.

Wat is niet verzekerd?

Onder meer de volgende gevallen zijn uitgesloten van verzekering:

  • Er is opzet in het spel, ook als uit de met opzet gedane handeling voortvloeiende schade onbedoeld was;
  • Er is sprake van (in groepsverband vertoonde) seksuele gedragingen waaruit schade is ontstaan;
  • Er is sprake van opzicht, je hebt spullen van een ander onder je beheer uit hoofde van bijvoorbeeld een huur- of leaseovereenkomst.

Eigen risico

De aansprakelijkheidsverzekering van Zelf kent geen eigen risico. Dat betekent dat je het volledige schadebedrag, zonder dat een klein deel voor eigen rekening komt, krijgt vergoed.

Extra diensten

Bij Zelf kan je op vrij eenvoudige wijze online zelf een hoop zaken regelen. Indien je een wijziging wil doorgeven, een nieuwe schade wilt melden of wilt opzeggen kan dat via het kopje ‘zelf regelen’. Wil je overigens nog even nadenken over de verzekering die je bij Zelf hebt afgesloten? Dat is geen probleem, je krijgt namelijk 14 dagen bedenktijd na het afsluiten van je verzekering.

Korting

Er zijn op dit moment geen kortingen bekend met betrekking tot de aansprakelijkheidsverzekering van Zelf.

Contactgegevens

Heb je een specifieke vraag en wil je contact opnemen met Zelf? Met onderstaande contactinformatie helpen wij je op weg.

Email: info@zelf.nl
Postadres: Postbus 600 – 1800 AP Alkmaar

Ook via diverse social media, zoals twitter en facebook, kan je contact opnemen met Zelf.

© 2005 - 2018 Studenten-Zorgverzekeringen.nl | Cookies | Partners | Hoe werken wij? | Privacy | Disclaimer.