Meeus Aansprakelijkheidsverzekering

Meeus Aansprakelijkheidsverzekering

Meeus Aansprakelijkheidsverzekering

Meeus, onderdeel van Aegon, is een grote Nederlandse onafhankelijke tussenpersoon actief op het gebied van verzekeringen, hypotheken en pensioenen. Naast bemiddeling en advies biedt Meeus onder de vleugels van Aegon ook verschillende verzekeringen aan, waaronder auto-, reis- en inboedelverzekeringen. In dit artikel zal de aansprakelijkheidsverzekering van Meeus worden uitgelicht.

Aansprakelijkheidsverzekering Meeus: dekking

Stel je voor: je brengt onbedoeld schade toe aan iemand anders of je beschadigt per ongeluk diens spullen. De benadeelde persoon verhaalt de schade op jou, wat een flinke kostenpost kan zijn. In een dergelijk geval biedt een aansprakelijkheidsverzekering uitkomst. De verzekering is niet alleen geldig voor schadegebeurtenissen die plaatsvinden op Nederlands grondgebied, de aansprakelijkheidsverzekering van Meeus biedt wereldwijde dekking.

Dekking

Premie per maand

Schadebedrag tot maximaal €1.250.000,-

€2,88

Schadebedrag tot maximaal €2.500.000,-

€3,67

Bovengenoemde premie is gebaseerd op een alleenstaande Amsterdamse student van 22 jaar oud. Je kan dus kiezen uit een dekking van €1.250.000 of €2.500.000, afhankelijk van het risico dat je wilt verzekeren. Wanneer zou je voor een hogere dekking kunnen kiezen? Wellicht ga je voor langere tijd naar het buitenland, het kan dan zijn dat je in verband met de hogere claimcultuur ter plaatse voor een hogere dekking kiest.

Wat is er precies verzekerd?

Welke schadevormen en bijkomende zaken vallen onder de verzekering?

  • Schade aan andere personen in de vorm van onopzettelijke verwonding dan wel overlijden;
  • Schade aan personen bestaande uit het onbedoeld toebrengen van letsel of aantasting van de gezondheid, met in het ergste geval overlijden tot gevolg;
  • Schade wat zijn oorzaak vindt in het pand met bijbehorende bebouwingen wat je bezit, zoals je woning. Denk aan een vallende dakpan die de auto van je buurman beschadigt;
  • Schade toegebracht aan je vakantieverblijf;
  • Schade ontstaan tijdens een vriendendienst, het aanbieden van hulp (bijvoorbeeld de verhuizing van een vriend) zonder tegenprestatie. Indien je onbedoeld schade aanricht wordt de schade echter in afwijking van het verzekerde bedrag tot een maximum van €12.500,- vergoed.

Daarnaast biedt Meeus een vergoeding voor eventuele extra kosten. Dien je rechtsbijstandskosten te maken? Of dien je wettelijke rente te betalen bovenop het schadebedrag? Deze aanvullende kosten komen ook voor vergoeding in aanmerking.

Wat is niet verzekerd?

Onder meer de volgende schadegevallen en –omstandigheden zijn uitgesloten van verzekering:

  • Opzettelijk toegebrachte schade, ook al was de schade niet bedoeld;
  • Schade ontstaan door het (groepsmatig) vertonen van seksueel gedrag;
  • Schade aan motorrijtuigen;
  • De verzekerde die niet langer in Nederland woonachtig is;

Eigen risico

Bij de aansprakelijkheidsverzekering van Meeus geldt een eigen risico van €50,- per schadegebeurtenis. Op het moment dat je per ongeluk schade hebt toegebracht aan een ander of andermans spullen, komen derhalve de eerste €50,- voor eigen rekening.

Extra diensten

Meeus biedt de klant een voortvarende, persoonlijke benadering. Indien je een vraag hebt, kan je deze op verschillende manieren stellen. Via het contactformulier op de website of social media ontvang je binnen 2 uur een antwoord op je vraag. Bovendien ben je ‘flexibel’ verzekerd, je kan de aansprakelijkheidsverzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn van één maand. Bovendien krijg je twee weken bedenktijd bij het afsluiten van je verzekering.

Korting

Meeus biedt collectiviteitskorting op de aansprakelijkheidsverzekering op het moment dat je lid bent van een bepaalde (studie)vereniging of werkzaam bent bij een bepaalde werkgever. Voer het collectiviteitsnummer in van je hogeschool of sportvereniging om te kijken of je voor collectiviteitskorting in aanmerking komt.

Contactgegevens

Indien je direct contact wil opnemen met Meeus, kan dat op de volgende wijzen:

Email: Contactformulier
Postadres: Postbus 3234 – 4800 DE Breda

Meeus is ook te bereiken via social media; op Twitter en Facebook kan je terecht met al je vragen.

© 2005 - 2019 Studenten-Zorgverzekeringen.nl | Cookies | Partners | Hoe werken wij? | Privacy | Disclaimer.