Print icon

NowGo Aansprakelijkheidsverzekering

NowGo is één van de eerste online verzekeraars en maakt onderdeel uit van Reaal, VIVAT. De verzekeraar draagt een transparante werkwijze uit, inhoudelijk heldere verzekeringsproducten en online de mogelijkheid veel zaken zelf te regelen. Bij NowGo kan je terecht voor onder meer een inboedel-, reis- of ongevallenverzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering NowGo: dekking

Indien je overweegt een aansprakelijkheidsverzekering bij NowGo af te sluiten, biedt deze verzekering je dekking met betrekking tot schade die je onbedoeld aan iemand anders of zijn of haar spullen toebrengt. Op het moment dat je een aansprakelijkheidsverzekering afsluit bij ben je verzekerd tegen schade die je als particulier per ongeluk toebrengt aan een ander of aan spullen van een ander. Heb je een huisdier? Ook indien bijvoorbeeld jouw hond aan het been van de buurman hangt komt deze schade voor vergoeding in aanmerking. De dekking geldt bovendien wereldwijd.

Dekking

Premie per maand

Schadebedrag tot maximaal €1.250.000,-

€3,96

Bovenstaande premie is gebaseerd op de leefsituatie van een alleenstaande student. Bij NowGo gelden voor de toelating tot de aansprakelijkheidsverzekering acceptatievoorwaarden. Indien aan jou in de afgelopen 5 jaar meer dan een drietal schuldschades zijn toegewezen, word je niet geaccepteerd als nieuwe klant.

Wat is er precies verzekerd?

Onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering vallen onder meer:

  • Onbedoeld toegebrachte schade aan iemand anders of diens eigendommen;
  • Schade veroorzaakt door een pand in jouw bezit, bijvoorbeeld een afvallende dakpan van je woning;
  • Schade veroorzaakt door je huisdier;
  • Schade voortvloeiende uit het uitvoeren van een vriendendienst. Een vriendendienst is aangeboden hulp, bijvoorbeeld bij een verhuizing, zonder dat je daarvoor een (geldelijke) tegenprestatie ontvangt. Er geldt in een dergelijk geval wel een afwijkende maximumvergoeding van €25.000,- per schadegebeurtenis.

Bovenop de genoemde schadevormen krijg je ook, indien noodzakelijk, de eventuele extra kosten van rechtsbijstand vergoed. Dien je wettelijke rente te betalen over het schadebedrag? Ook deze extra kostenpost wordt boven het verzekerd bedrag vergoed.

Wat is niet verzekerd?

Onder meer de volgende gevallen zijn uitgesloten van verzekering:

  • Er is opzet in het spel, ook als uit de met opzet gedane handeling voortvloeiende schade onbedoeld was;
  • Er is sprake van (in groepsverband vertoonde) seksuele gedragingen waaruit schade is ontstaan;
  • Er is sprake van opzicht, je hebt spullen van een ander onder je beheer uit hoofde van bijvoorbeeld een huur- of leaseovereenkomst.

Eigen risico

De aansprakelijkheidsverzekering van NowGo kent geen eigen risico. Dat betekent dat je het volledige schadebedrag, zonder dat een klein deel voor eigen rekening komt, krijgt vergoed.

Extra diensten

Bij NowGo kan je op vrij eenvoudige wijze online zelf een hoop zaken regelen. Indien je een wijziging wil doorgeven, een nieuwe schade wilt melden of wilt opzeggen kan dat via het kopje ‘zelf regelen’. Wil je overigens nog even nadenken over de verzekering die je bij NowGo hebt afgesloten? Dat is geen probleem, je krijgt namelijk 14 dagen bedenktijd na het afsluiten van je verzekering.

Korting

Er zijn op dit moment geen kortingen bekend met betrekking tot de aansprakelijkheidsverzekering van NowGo.

Contactgegevens

Heb je een specifieke vraag en wil je contact opnemen met NowGo? Met onderstaande contactinformatie helpen wij je op weg.

Telefoon:  020 – 54 36 000
Postadres: Burgemeester Rijnderslaan 7, 1185 MD Amstelveen

Ook via diverse social media, zoals Twitter en Facebook, kan je contact opnemen met NowGo.