Eigen risico

  • Eigen risico zorgverzekering

   Er bestaat een wettelijke verplichting eigen risico te betalen voor je zorgverzekering. Het eigen risico, dat wordt bepaald door de overheid, is een gedeelte van je jaarlijkse zorgkosten die eerst voor eigen rekening komen. Op deze wijze probeert de Nederlandse overheid al te lichtvaardig zorggebruik te ontmoedigen en worden de totale zorgkosten in Nederland in toom gehouden. Belangrijk om te weten:

   Het verplicht eigen risico is in 2019 op €385,- vastgesteld;

   In het basispakket van een zorgverzekering bestaan twee soorten eigen risico’s: een verplicht eigen risico en een vrijwillig eigen risico.

   Het verplichte eigen risico geldt voor iedereen en het vrijwillig eigen risico mag je zelf bepalen: het verplicht eigen risico kan in 2019 met maximaal €500,- worden verhoogd.

   Op deze pagina vind je antwoord op de belangrijkste vragen over het eigen risico bij het basispakket van een zorgverzekering.

Wat is een verplicht eigen risico?

Voordat je recht hebt op bepaalde vergoedingen vanuit het basispakket van je zorgverzekering, dien je eerst het verplicht eigen risico te betalen. Zoals eerder aangestipt houdt dat in dat je eerst zelf een deel betaalt van de zorg die je nodig hebt. Alle zorg die je nadien in hetzelfde jaar ontvangt krijg je dan volledig vergoed via je basiszorgverzekering.

Uitzonderingen op het eigen risico
Er zijn echter uitzonderingen van zorg die niet binnen het verplichte eigen risico vallen. Deze zorg wordt dus altijd vergoed door de zorgverzekeraar. Deze uitzonderingen zijn:

 • Jongeren onder de 18 jaar die zorg vanuit de basisverzekering ontvangen;
 • Zorg die je ontvangt bij de huisarts, met uitzondering van bloedonderzoek en voorgeschreven medicatie;
 • Kraamzorg;
 • Verloskundige zorg;
 • Vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering, zoals een aanvullende tandartsverzekering of alternatieve geneeswijzen;
 • Hulpmiddelen (in bruikleen) gekregen vanuit de thuiszorg;
 • Zorgverlening op basis van de Wlz (Wet Langdurige Zorg) of Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning);
 • Bepaalde inentingen en nationale bevolkingsonderzoeken.

Hoe werkt het precies?

Het eigen risico betaal je jaarlijks eenmalig over alle zorgkosten die onder het eigen risico vallen. Indien bijvoorbeeld de behandeling in een ziekenhuis start in november 2019, is deze startdatum van belang voor de zorgfactuur. Op het moment dat je behandeling start wordt een nieuwe rekening met betrekking tot deze behandeling en alle nodige vervolgbehandelingen geopend. Het kan dus goed zijn dat je behandeling in 2020 doorloopt: de kosten worden echter niet verhaald op je eigen risico in 2020. Je zou in dat geval ‘dubbel’ worden belast. Er geldt op dit principe één uitzondering:

 • Indien de behandeling meer dan 120 dagen doorloopt na de start van de behandeling wordt een tussentijdse factuur opgesteld. Op het moment dat de datum in een nieuw verzekeringsjaar valt, vallen de kosten ook onder het eigen risico van dat jaar.

Wat is de hoogte van het verplichte eigen risico?

De hoogte van het verplichte eigen risico verschilt per jaar, wordt vastgesteld door de overheid en is voor iedere Nederlander even hoog. De afgelopen jaren is de hoogte van het eigen risico sterk gestegen, met een uitschieter tussen 2012 en 2013. In 2019 is het eigen risico gelijk gebleven. Een overzicht van deze stijging en de huidige hoogte:

 • 2009: € 155,-
 • 2010: € 165,-
 • 2011: € 170,-
 • 2012: € 220,-
 • 2013: € 350,-
 • 2014: € 360,-
 • 2015: € 375,-
 • 2016: € 385,-
 • 2017: € 385,-
 • 2018: € 385,-

Wat is het vrijwillig eigen risico?

Het is mogelijk om je eigen risico vrijwillig te verhogen. Het voordeel hiervan is dat je korting krijgt op je maandelijkse zorgpremie. Je kunt kiezen uit de volgende bedragen voor de verhoging (deze komen dus bovenop het verplichte eigen risico van € 385,-)

 • € 100,-
 • € 200,-
 • € 300,-
 • € 400,-
 • € 500,-

Je kunt dus een eigen risico hebben van maximaal € 885,- per jaar. Het is alleen verstandig om hiervoor te kiezen als je verwacht weinig zorgkosten te maken. Om voor jezelf te bepalen of je veel zorgkosten gaat maken, kan je nagaan hoeveel zorgkosten je in het verleden hebt gemaakt. Houd wel in gedachte dat als je voor een hoog vrijwillig eigen risico kiest, je dan het hele bedrag in één keer zelf moet kunnen ophoesten!

Kan ik compensatie krijgen voor mijn eigen risico?

Het was altijd mogelijk om in speciale gevallen een compensatie te krijgen op je eigen risico, in de vorm van een geldbedrag. Je kwam hiervoor in aanmerking als je een ernstige ziekte of een chronische aandoening had. In 2014 is de compensatie voor het eigen risico afgeschaft. Het is dus niet meer mogelijk om een vergoeding voor het eigen risico te krijgen. 

Copyright © 2005 - 2019 Studenten-Zorgverzekeringen.nl