Basis inboedelverzekering

Aan het begin van je studie zal je de nodige voorbereidingen moeten treffen, zeker als je ook uit huis gaat. Om deze reden is het belangrijk om na te denken over een inboedelverzekering. Ook al heb je een misschien alleen een kleine studentenkamer, de waarde van je inboedel kan al snel behoorlijk oplopen. Zo heb je naast meubels waarschijnlijk een televisie, een laptop, smartphone, tablet of een kostbaar muziekinstrument. Op deze pagina lees je meer informatie over de studenten inboedelverzekering.

Wat is een studenten inboedelverzekering?

Met een inboedelverzekering ben je verzekerd voor mogelijke schade aan jouw inboedel. Hierbij gaat het vaak om schade die is ontstaan door externe oorzaken, zoals inbraak, brand- of waterschade. Onder je inboedel vallen alle niet vastzittende spullen in je huis of tuin, bijvoorbeeld meubels, kleding, elektronische apparaten of zelfs je huisdier. Contant geld valt doorgaans niet onder deze dekking.

Dekking studenten inboedelverzekering

Het is belangrijk om vooraf te bedenken welke zaken je gedekt wilt hebben met een inboedelverzekering. Veel verzekeraars bieden een drietal soorten dekkingen aan. Het verschil tussen de dekkingen zit in welke oorzaken van schade wel of niet vergoed worden.

1. Uitgebreide dekking:

Standaard ben je vaak gedekt tegen brand en inbraak. Met een uitgebreide inboedelverzekering ben je verder verzekerd tegen schade die is ontstaan door:

 • Aanrijding of aanvaring
 • Brand
 • Natuurgeweld als blikseminslag en storm
 • Ontploffingen
 • (Poging tot) inbraak en vandalisme
 • Scherven van kapotte ramen en spiegels
 • Rook en roet
 • Water (bijvoorbeeld door het breken van een aquarium of het lekken van een waterbed)
 • Het omvallen van een boom of een hijskraan op een woning

2. Extra uitgebreide inboedelverzekering

De meest gebruikte inboedelverzekering is de extra uitgebreide inboedelverzekering. Een extra uitgebreide inboedelverzekering biedt dezelfde dekking als de uitgebreide inboedelverzekering, met als aanvulling schade ontstaan door:

 • Smelt-, zeng- en schroeischade aan je spullen
 • Een stroomstoring (producten die je bijvoorbeeld in de koelkast of vriezer hebt liggen tijdens een stroomstoring)
 • Neerslag (regenwater dat via de begane grond of openbare weg waterschade in je huis veroorzaakt)
 • Reparatiewerkzaamheden aan leidingen (bijvoorbeeld breek- en hakwerk bij het repareren van een waterleiding)

3. Meest uitgebreide inboedelverzekering

De meest uitgebreide verzekering biedt de meest volledige dekking voor jouw inboedel. Deze verzekering noemen we ook wel all risk inboedelverzekering. Hiermee wordt bedoeld dat alle onverwachte oorzaken gedekt zijn door de verzekeraar. Inboedelverzekeraars omschrijven dit als dekking voor ‘alle van buiten komende onheil’.

Er gelden echter enkele uitzonderingen waarbij de verzekeraar niet uitkeert bij schadegevallen. Deze schade is dan ontstaan als gevolg van een:

 • Aardbeving
 • Atoomkernreacties
 • Molest zoals oorlog
 • Overstroming

Voorwaarden verzekeraars

De polisvoorwaarden van de inboedelverzekering kunnen verschillen per verzekeraar. Bovenstaande dekkingen worden niet altijd standaard aangeboden door iedere verzekeraar. Zo is bijvoorbeeld een glasverzekering niet altijd standaard meeverzekerd en kost de buitenshuisdekking je doorgaans extra premie. Met een buitenshuis of kostbaarhedenverzekering heb je uitgebreide dekking voor je waardevolle spullen, ook indien je deze buiten de deur meeneemt.

Verzekeraars kunnen tot slot eigen voorwaarden opstellen waarin ze aangeven dat bepaalde oorzaken van schade niet of beperkt gedekt zijn. Een voorbeeld zijn maximumbedragen die worden vergoed voor bepaalde kostbaarheden. Handig is om zorgvuldig de polisvoorwaarden van een inboedelverzekering te bestuderen voordat je een definitieve keuze maakt.

Premie studenten inboedelverzekering

Wanneer je een inboedelverzekering afsluit moet je een bepaald bedrag opgeven tot op welke hoogte de schade vergoed wordt. Dit is de verzekerde som en geeft de totale waarde van al jouw spullen aan. Dit bedrag bepaalt deels de hoogte van je premie. Daarnaast kunnen de volgende zaken van invloed zijn op je premie:

 • De regio waar je woont
 • De beveiliging van je huis
 • De dekking die je kiest
 • Je eigen risico

De goedkoopste verzekeraar kan strenge voorwaarden hebben wat betreft het uitkeren van een vergoeding. Bekijk deze voorwaarden zorgvuldig voordat je een verzekering afsluit.

Studentenpakket inboedelverzekering

Veel verzekeraars bieden speciale pakketten aan voor studenten, omdat de inboedel van studenten over het algemeen sterk verschilt met die van een gemiddeld gezin. Je profiteert daarbij van een lage premie. Op de pagina top 5 inboedelverzekeringen vind je een overzicht van goedkope inboedelverzekeringen voor studenten.

Inbraakcijfers Nederland

Uit cijfers van het CBS blijkt dat onder het totaal aantal diefstallen woninginbraken, fietsendiefstal en diefstal uit personenauto’s in Nederland nog steeds het meest vertegenwoordigd zijn. Ook studentenhuizen zijn geliefd bij inbrekers, met name vanwege de vaak minder goede beveiliging en waardevolle elektronische apparatuur. De afgelopen jaren steeg het aantal opgeloste zaken licht, maar nog steeds wordt ruim 90 procent van de inbraken nooit opgelost. De kans dat jij je spullen na een inbraak terugkrijgt is dus zeer klein.

Bron: CBS.nl