Print icon

Begrippenlijst inboedelverzekering

Op deze pagina hebben wij de belangrijkste begrippen die zijn gerelateerd aan inboedelverzekeringen op een rijtje gezet.

Acceptatie

Hiermee bevestigt de verzekeraar het risico voor eventuele schade te willen dragen.

Assurantiebelasting

Een assurantiebelasting is een belasting die je betaalt aan een verzekeraar en welke de verzekeraar op zijn beurt afdraagt aan de overheid. In de meeste gevallen is deze belasting 7,5% van de verzekeringspremie.

Bereddingskosten

Met bereddingskosten worden de kosten bedoeld die worden gemaakt voor het beperken of voorkomen van schade.

Brandschade

Een schade veroorzaakt door verbranding met vlammen, welke niet plaatsgevonden heeft in een haard. Ook moet het vuur zich hebben uitgebreid.

Collectieve inboedelverzekering

De collectieve inboedelverzekering is er speciaal voor groepen die zich gezamenlijk willen verzekeren. Hierbij is de hele groep verzekerd en de verzekerden krijgen vaak een korting van de verzekeraar.

Diefstal

Het onrechtmatig bezit nemen van andermans bezittingen.

Eigen risico

Dit zijn de kosten die je zelf op je neemt in geval van schade.

Grote stedenmaatregel

In grote steden geldt een aangepast eigen risico. Dit komt doordat het risico op inbraak hier groter wordt geacht.

Herbouwwaarde

Dit is het bedrag dat nodig is om je huis weer op te bouwen in de oude staat.

Huurdersbelang

Het bedrag dat de huurder zelf heeft geïnvesteerd in de woning. Dit wordt gezien als onroerend goed van de huurder.

Inboedel

Alle bezittingen van een verzekerde die zich in huis bevinden en niet vast zitten aan het huis, bijvoorbeeld meubels, televisie en keukenapparatuur.

Inboedelwaardemeter

Een inboedelwaardemeter berekend de waarde van jouw inboedel en stelt vast voor welk bedrag je jouw inboedel moet verzekeren.

Inbraak

Wanneer iemand door middel van het gebruik van geweld een huis is binnengekomen.