Brandverzekering

Vaak valt de brandverzekering onder de dekking van een inboedelverzekering, maar waar sluit je deze brandverzekering exact voor af? Een antwoord op deze vraag, krijg je door het lezen van deze pagina.

Soorten branden in Nederland

Het grootste aantal branden in Nederland zijn buitenbranden. Daarnaast komen de binnenbranden en de schoorsteenbranden veel voor. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistieken (CBS). Uit de jaarlijkse cijfers van het CBS blijkt dat het aantal buitenbranden de laatste jaren afgenomen is; het aantal binnenbranden en schoorsteenbranden blijft steeds ongeveer gelijk.

Wat is een brandverzekering?

Een brandverzekering is een verzekering die de schade dekt aan een woning en de inboedel, die door brand is veroorzaakt. Voorheen was het gebruikelijk om een aparte brandverzekering af te sluiten om de inboedel te verzekeren tegen brandschade. Tegenwoordig bestaat er de mogelijkheid om standaard een brandverzekering mee te verzekeren in een inboedelverzekering of opstalverzekering. Met dit totaalpakket ben je gelijk gedekt voor veel meer risico´s dan brand alleen.

Wat dekt een brandverzekering?

De dekking van een brandverzekering verschilt per verzekeraar. Wel worden er over het algemeen dezelfde zaken gedekt. Deze zaken zijn:

  • Schade als gevolg van brand
  • Schade welke veroorzaakt is door het blussen van de brand
  • Schade als gevolg van een ontploffing
  • Schade als gevolg van een blikseminslag

Uitzonderingen

Voor de verzekeraar is een brand: een vuur dat zichzelf voort kan planten en welke zich bevindt buiten een haard. Daarnaast moet een brand gepaard gaan met vlammen.De volgende zaken vallen vaak dus niet onder de term brand:

  • Het doorbranden van elektrische apparatuur
  • Het smelten of schroeien van goederen

Bij een uitgebreide brandverzekering heb je de mogelijkheid om smelten, doorbranden en schroeien van goederen wel mee te verzekeren.

Schade als gevolg van brand

In de polisvoorwaarden zijn naast de brand zelf een aantal soorten brandschade als gevolg van brand opgenomen. Je krijgt ook een vergoeding voor:

Schade als gevolg van het blussen van een brand
Hiermee wordt de schade bedoeld die veroorzaakt wordt door het blussen van de brand. Deze schade wordt vaak automatisch meeverzekerd.

Schade als gevolg van ontploffing
Met ontploffing wordt de schade bedoeld die veroorzaakt wordt door een krachtige krachtsuiting die veroorzaakt wordt door dampen of gassen.

Schade als gevolg van blikseminslag
Bij schade die wordt veroorzaakt door blikseminslag waarbij geen brand ontstaat, wordt gesproken van schade als gevolg van blikseminslag.

Wat is er niet verzekerd bij een brandverzekering?

Er gelden enkele uitsluitingen waarbij de verzekering niet uitkeert.Onder deze uitsluitingen vallen de volgende gevallen:

1. Catastroferisico
Schade als gevolg van bijvoorbeeld een oorlog of een vulkaan uitbarsting

2. Eigen gebrek
De schade die veroorzaakt wordt door je eigen nalatigheid. Wel wordt de gevolgschade gedekt door de verzekeraar.

Het eigen gebrek en gevolgschade zullen wij verduidelijken door een voorbeeld te geven: Als de brand in de woonkamer is ontstaan door het doorbranden van een oude televisie wordt dit gezien als je eigen nalatigheid. In dit geval ontvang je geen vergoeding voor deze oude televisie. De gevolgschade aan de woonkamer wordt echter wel gedekt.

Let op

Er kunnen grote verschillen zitten tussen verzekeraars en de uitbreiding van de dekking met een brandverzekering. Het is daarom altijd verstandig om goed de polisvoorwaarden door te nemen en te kijken welke dekking jouw verzekeraar biedt.