Kostbaarhedenverzekering

Ook kostbare bezittingen wil je graag verzekeren tegen eventuele schade, zowel binnen als buitenshuis. Een inboedelverzekering biedt alleen dekking voor bezittingen in huis en heeft een limiet tot een maximum bedrag.

Wil je dat jouw kostbare bezittingen zonder limiet verzekerd zijn? En wil je dat deze bezittingen ook verzekerd zijn als je deze meeneemt buiten jouw huis? Dan kun je ervoor kiezen om een kostbaarhedenverzekering af te sluiten. Hieronder lees je meer over de kostbaarhedenverzekering.

Wat wordt er verstaan onder kostbaarheden?

Onder kostbaarheden worden bezittingen verstaan die een betrekkelijke meerwaarde hebben. Kostbaarheden worden vaak ingedeeld in groepen.

Voorbeelden van verschillende groepen zijn:

 • Elektronische apparatuur (zoals videocamera, fototoestel, iPod of een iPad)
 • Muziekinstrumenten
 • Sieraden (zoals kettingen, ringen en horloges)
 • Verzamelingen (zoals postzegels of munten)
 • Kunstvoorwerpen & antiek

Wil je ook dat je kostbaarheden (zoals iPad, laptop en smartphone) buitenshuis is gedekt? Kijk dan eens op onze selectie van buitenshuisverzekeringen voor studenten op de pagina top 5 buitenshuisverzekeringen

Wat wordt er gedekt met een kostbaarhedenverzekering?

Doorgaans worden de volgende zaken gedekt:

 • Diefstal van kostbaarheden
 • Beschadiging aan kostbaarheden
 • Verlies van kostbaarheden
 • Vermissing van kostbaarheden

Uitzonderingen

Er zijn echter enkele uitzonderingen waarbij de verzekering geen vergoeding uitkeert.

De zaken die onder deze uitzonderingen vallen zijn:

 • Slijtage van de kostbaarheden door dagelijks gebruik
 • Schade van de kostbaarheden doordat ze een gebrek hadden (eventuele schade kan dan vaak op de producent verhaald worden)
 • Catastrofe risico (zoals natuurrampen of een oorlog)
 • Beschadiging aan de kostbaarheden die je zelf hebt veroorzaakt

Wat wordt er uitgekeerd?

Er kan op verschillende manieren uitgekeerd worden door de verzekeraar:

Reparatie
Allereerst wordt er gekeken of de kostbare bezitting gerepareerd kan worden. Als dit het geval is, dan worden de herstelkosten vergoed door de verzekeraar.

Drie manieren van vergoeden
Indien de kostbare bezitting niet gerepareerd kan worden, kan er op drie manieren vergoed worden door de verzekeraar.

Deze manieren van vergoeding zijn:

1. Nieuwe bezittingen
Nieuwe kostbare bezittingen worden gebaseerd op het aankoopbedrag. De verzekeraar berekent aan de hand van deze prijs het bedrag wat jij vergoedt krijgt.

2. Oudere bezittingen
Voor oudere voorwerpen komt een expert een taxatie maken. Uit deze taxatie komt een taxatiebedrag en dit bedrag is dan het verzekerde bedrag.

3. Expert getaxeerde bedrag
Ook kan een taxateur in dienst van een verzekeringsmaatschappij de waarde van jouw kostbare bezitting na schade berekenen. Deze schade wordt dan door de verzekeraar vergoed.

Handige tips

Algemene voorwaarden
Lees altijd goed de voorwaarden van een inboedelverzekering door. In deze voorwaarden staat tot welk bedrag jouw kostbare bezittingen meeverzekerd zijn. Als dit bedrag voor jou voldoende is, heb je geen kostbaarhedenverzekering nodig. Is dit echter te weinig, dan doe je er verstandig aan de kostbaarhedenverzekering af te sluiten.

Afschrijving van de nieuwwaarde
Gebruiksvoorwerpen verminderen in de loop van de tijd van waarden. We noemen dit proces een afschrijvingspercentage. Een product van enkele jaren oud, kan bijvoorbeeld nog maar 50% van de nieuwwaarde hebben. De verzekeraar geeft vaak alleen een vergoeding voor de huidige waarde van een product en niet de nieuwwaarde.

Geen vergoeding bij krassen en deuken
Als de bezittingen die je verzekerd hebt gebruiksvoorwerpen zijn, dan is schade als een deuk en een kras niet gedekt. Tenzij deze schade samengaat met andere schade, waardoor het voorwerp niet meer gebruikt kan worden. Hierbij kun je denken aan een kras of een deuk aan een gitaar of een fototoestel.

Gekoppelde bezittingen
Het kan voorkomen dat je waardevolle spullen bezit die bij elkaar horen, zoals oorbellen. Indien je één van de twee verliest, daalt de waarde van het overgebleven bezit vaak automatisch. Dit komt doordat dit dan niet meer compleet is. Je kunt dan van de verzekeraar een extra vergoeding krijgen om dit verlies op te vangen.