Opzeggen inboedelverzekering

Opzeggen van inboedelverzekering

Als je wilt overstappen van inboedelverzekering is het verstandig om rekening te houden met een aantal zaken. Op deze pagina vind je uitleg over het opzeggen van een studenten inboedelverzekering en informatie over de regelgeving omtrent het opzeggen van je inboedelverzekering.

Nieuwe regelgeving omtrent opzeggen van inboedelverzekering

Sinds 1 januari 2010 is er een regelgeving van kracht omtrent het opzeggen van een inboedelverzekering.

Alleen nog maar jaarcontracten aanbieden

In het verleden mochten verzekeraars een contract tot maximaal 5 jaar aanbieden. Na 1 januari 2010 mogen verzekeraars alleen nog maar standaard een contract voor 1 jaar aanbieden. Mocht je een contract willen voor langere tijd, dan moet je hier specifiek naar vragen en moet je een extra handtekening zetten.

Na 1 jaar mag je altijd je verzekering opzeggen

Een jaar nadat je een inboedelverzekering hebt afgesloten kan de verzekeraar je verzekering verlengen. Hier dient de verzekeraar je wel van te voren over te informeren.
Na het eerste jaar ben je vrij om op ieder moment dat je wilt de verzekering op te zeggen, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.

Omzetten meerjarige contracten

Mocht je eerder een meerjarig contract hebben afgesloten, dan wordt deze omgezet naar een jaarcontract.

Wanneer mag je binnen het jaarcontract een inboedelverzekering opzeggen

Je mag meestal in de volgende situaties binnen het jaarcontract je inboedelverzekering opzeggen:

  • Bij een verhoging van de premie
  • Bij het overlijden van de verzekerde
  • Als de verzekerde gaat samenwonen

Restitutie

Als je voor het aflopen van het jaarcontract de inboedelverzekering hebt opgezegd, dan heb je meestal recht op restitutie. Restitutie is het resterende bedrag aan premie voor de periode die nog niet is verstreken, maar dat je wel al betaald hebt. Dit bedrag krijg je dan terug.

Download hier een voorbeeldbrief voor het opzeggen

Opzegbrief inboedelverzekering

Nieuwe inboedelverzekering vinden

Het is verstandig om voordat je, je huidige inboedelverzekering opzegt, eerst een nieuwe inboedelverzekering hebt gevonden. Om het vinden van een inboedelverzekering makkelijker te maken hebben wij verschillende inboedelverzekeringen voor studenten met elkaar vergeleken en een top 5 studenten inboedelverzekeringen samengesteld.

Copyright © 2005 - 2019 Studenten-Zorgverzekeringen.nl