Reaal inboedelverzekering

logo-reaal

Verzekeraar Reaal richt zich met verschillende verzekeringen op zowel particuliere als zakelijke klanten. Bij De Centrale, opgericht in 1904, liggen de wortels van Reaal. In 1907 werd Concordia opgericht. Deze twee maatschappijen groeiden naar elkaar toe en samen met de Hollandse Koopmansbank, de Centrale Volksbank en de Algemene Spaarbank voor Nederland werd de Reaal Groep opgericht.

Je kunt verschillende verzekeringen afsluiten bij Reaal, waaronder een inboedelverzekering. Met deze verzekering kun je schade aan of verlies van je inboedel verzekeren. Onder de term inboedel worden alle roerende zaken die tot je huishouden behoren verstaan. Dit zijn spullen die niet vastzitten aan je huis (denk aan je televisie stoelen of tafels). Op deze pagina vind je meer informatie over de inboedelverzekering van Reaal.

Direct naar Reaal

Premie inboedelverzekering van Reaal

Je hebt de keuze uit een inboedelverzekering van Reaal met basisdekking of allrisk-dekking. De premie wordt berekend aan de hand van onder meer het type woning, het netto maandinkomen van de hoofdkostwinner, gegevens aangaande de bouw en bouwmaterialen van de woning, de gezinssamenstelling en of je huurder of eigenaar bent van de woning.

Type verzekering Premie
Inboedelverzekering Vanaf €8,82 per maand
Allrisk inboedelverzekering Vanaf €19,41  per maand
Aanvullend buiten het huis Vanaf €5,98 extra per maand
Aanvullend glasdekking Vanaf € 4,01 extra per maand

Dekking inboedelverzekering van Reaal

Met een inboedelverzekering van Reaal zijn al je losse bezittingen uit je woning maar ook de spullen in de bijbehorende garage of schuur verzekerd tegen beschadiging of diefstal als er een onvoorziene en plotselinge gebeurtenis plaatsvindt. Reaal biedt een maximale vergoeding van €125.000. Met een inboedelverzekering van Reaal wordt het volgende allemaal gedekt:

 • Alle, in de woning, garage of schuur losstaande bezittingen. Deze zijn er voor particulier gebruik.
 • Alle schade aan je tuin of beplanting. Reaal dekt dit als de schade is veroorzaakt door: aanrijding, aanvaring, blikseminslag, brand(blussen), luchtverkeer of ontploffing.
 • Antennes of zonweringen die bevestigd zijn aan je woning.
 • Het huurdersbelang. Hieronder worden vaste verbeteringen aan je woning verstaan.
 • Schade aan een installatie of apparaat waar een andere leverancier (van gas, water of elektriciteit) de eigenaar van is.

Voor bepaalde spullen geldt er een maximumbedrag dat wordt uitgekeerd na schade. In de onderstaande tabel vind je een overzicht van de belangrijkste dekkingen:

Type inboedel Verzekerd bedrag
Sieraden €2.500,-
Kunst, antiek, schilderijen €15.000,-
Computer- en audiovisuele apparatuur €10.000,-
Muziekinstrumenten €15.000,-
Geld Tot max. €600,-

Uitkering nieuwwaarde

Er gelden verschillende regels voor het uitkeren van schade. Als er schade is dan gaat Reaal eerst de schade beoordelen. Vervolgens wordt dan de schadevergoeding bepaald. De schadevergoeding wordt gebaseerd op:

 • Herstelkosten (dit zijn kosten die gemaakt worden voor het repareren van je beschadigde spullen).
 • Nieuwwaarde (dit is het bedrag dat je betaalt als je opnieuw iets moet aanschaffen).
 • Dagwaarde (dit is de waarde die de beschadigde bezittingen hadden voordat ze de schade opliepen).
 • Marktwaarde (dit is de waarde van de bezittingen als je ze zou verkopen).

Als schade aan je bezittingen te herstellen is dan betaalt Reaal de herstelkosten. Is de schade niet te herstellen? Dan kijkt Reaal of de bezittingen meer dan 40% waard zijn dan de nieuwwaarde. Is dit het geval? Dan betaalt Reaal de nieuwwaarde. Het bedrag dat de beschadigde bezittingen zelf nog waard zijn wordt hier dan vanaf getrokken. Als je bezittingen niet meer dan 40% van de nieuwwaarde waard zijn dan wordt er een vergoeding uitgekeerd op basis van de dagwaarde.

De marktwaarde ontvang je bij:

 • Schade aan zeldzame of antieke bezittingen
 • Schade aan bijvoorbeeld je postzegelverzameling

De dagwaarde ontvang je bij:

 • Bezittingen die je niet gebruikt of anders gebruikt dan waarvoor deze bezittingen zijn bedoeld
 • Schade aan zonwering of antennes
 • In geval van schade aan een bromfiets of snorfiets
 • Schade aan gehuurde spullen die je niet gebruikt voor je werk en wel in je woning aanwezig zijn

Eigen risico

Bij het afsluiten van een inboedelverzekering geldt een verplicht eigen risico van €150,-. Dit eigen risico kan je naar wens verhogen. Let op: bij bepaalde aanvullende verzekeringen kan het eigen risico afwijken.

 • €150,-
 • €250,-
 • €500,-

Niet verzekerd

De inboedelverzekering heeft een uitgebreide dekking. Echter zijn niet alle schadegevallen gedekt. In een aantal situaties wordt er geen dekking geboden. De volgende oorzaken van schadegevallen zijn uitgesloten van vergoeding:

 • Opzet, roekeloosheid of grove schuld
 • Ongedierte, schimmels of zwammen
 • Je eigen huisdieren
 • Foutieve constructie van je woning of installatiefouten en montagefouten
 • Diefstal als er geen sporen van braak zijn of als je woning gekraakt is
 • Een atoomkernreactie
 • Een aardbeving of een vulkanische uitbarsting
 • Georganiseerd geweld
 • Fraude
 • Normaal huishoudelijk gebruik of bewerking, reiniging of onderhoud en reparatie van bezittingen. Ook bij onvoldoende of slecht onderhoud van je bezittingen.
 • Water dat je woning binnenkomt door een overstroming, door neerslag via openstaande deuren of ramen
 • Wind en storm

Aanvullende opties

Reaal biedt de mogelijkheid om ook aanvullende dekkingen af te sluiten. Je kunt de volgende aanvullende dekkingen afsluiten:

 • Glasverzekering. Bij een inboedelverzekering dien je een aanvullende glasverzekering af te sluiten als je verzekerd wilt zijn voor glasschade. Als je voor deze aanvullende dekking hebt gekozen dan zijn kapotte ruiten en kosten van een eventuele noodvoorziening ook verzekerd.
 • Sieradenverzekering wereldwijd. Bij Reaal kun je ook een aanvullende dekking voor sieraden met een standaarddekking van €2500,-. Je sieraden zijn dan ook wereldwijd verzekerd.
 • Buitenhuisverzekering. Als je met jouw belangrijke bezettingen veel op pad bent kun je ook buitenshuis verzekerd zijn. Hiervoor dien je een aanvullende dekking af te sluiten. Zo ben je ook buitenshuis verzekerd voor schade aan jouw bezittingen of diefstal hiervan.
 • Zakelijke inboedelverzekering. Indien je ook zakelijke inboedel wilt verzekeren, kan je bijvoorbeeld je zakelijke laptop of gereedschap tot €5000,- meeverzekeren.

Contactgegevens Reaal

Met de volgende contactgegevens kun je het team van Reaal bereiken.

Contactgegevens
Email & Chat Contactformulier of chat op de website
Telefoon 072 – 519 40 00
Post Postbus 274, 1800 BH Alkmaar
Facebook Facebook.com/reaal
Twitter Twitter.com/reaal

Direct naar Reaal