Print icon

Samenwonen en inboedelverzekering

Wanneer zowel jij als je partner een inboedelverzekering hebben, dan wil je dit wanneer je gaat samenwonen natuurlijk aanpassen. Je kunt er dan voor kiezen om een nieuwe inboedelverzekering af te sluiten of om ze om te zetten naar één gezamenlijke verzekering. Er zijn echter wel voorwaarden verbonden aan het opzeggen van een inboedelverzekering. In dit artikel vind je meer informatie over de mogelijkheden rondom het aanpassen van de inboedelverzekering wanneer je gaat samenwonen.

Nieuwe woonsituatie

Er zijn een hoop dingen die veranderen wanneer je gaat samenwonen, waaronder de grootte van je huis en de inboedel die je hebt. Veel koppels investeren op het moment van samenwonen in nieuwe spullen, zoals meubilair en elektronica. Deze veranderingen beïnvloeden je inboedelverzekering. Waarschijnlijk past je nieuwe woonsituatie niet meer bij de huidige dekking van je inboedelverzekering. Het is daarom bijna altijd voordeliger om je inboedelverzekering op te zeggen en voor de nieuwe situatie een geheel nieuwe inboedelverzekering af te sluiten. Je moet hierbij wel rekening houden met de opzegtermijn.

Bekijk hier onze Top 5 Inboedelverzekeringen en vergelijk welke het goedkoopste is voor jouw nieuwe woonsituatie.

Eén inboedelverzekering houden

Als er door het samenwonen nu twee inboedelverzekeringen op een adres zijn, dan kun je er ook voor kiezen om een van de inboedelverzekeringen op te zeggen. De officiële regel van verzekeraars is dat je in dat geval de inboedelverzekering die het kortste loopt op mag zeggen. Bij het opzeggen moet je een kopie van de andere inboedelverzekering meesturen als bewijs. In de praktijk staan verzekeraars het in het geval van samenwonen echter ook wel toe als je langslopende verzekering op wilt zeggen. Dit wordt niet altijd direct aangeboden, maar wanneer je erom vraagt dan zijn er vaak mogelijkheden. Let op: verzekeraars zijn niet verplicht om deze optie aan te bieden.

Inboedelverzekering aanpassen

Vergeet wanneer je één inboedelverzekering opzegt niet om de overgebleven inboedelverzekering aan te passen aan de nieuwe situatie. Doordat jullie zijn gaan samenwonen en jullie spullen hebben samengevoegd is de waarde van de inboedel waarschijnlijk sterk omhoog gegaan. Onderneem de volgende stappen:

  • Stap 1: stel de nieuwe waarde van jullie inboedel vast, door middel van een inventarisatielijst of door een inboedelwaardemeter in te vullen. Kijk hier voor meer informatie
  • Stap 2: geef de nieuwe waarde zo snel mogelijk door aan de verzekeraar

Zorg ervoor dat je aandacht besteed aan het schatten van de waarde. Voor een te hoog ingeschatte waarde betaal je veel premie, maar bij een te lage schatting is je inboedel onderverzekerd.

Opzegtermijn

Het is niet mogelijk om altijd en overal je inboedelverzekering te beëindigen. Over het algemeen is de regel dat je een inboedelverzekering alleen kunt opzeggen als die al minimaal een jaar loopt. Het opzeggen is dan op ieder moment mogelijk. Wel heb je een opzegtermijn van een maand, dus de eerstvolgende maand na het opzeggen wordt de verzekering stopgezet. Er zijn een aantal verzekeringen die geen opzegtermijn hebben en daarom altijd op te zeggen zijn. In de polisvoorwaarden van je inboedelverzekering kun je controleren wat precies de voorwaarden in jouw geval zijn.

Samenwonende studenten

Wanneer je in een studentenhuis woont, dan woon je in principe ook samen. Dit wordt echter door verzekeraars meestal niet als samenwonen gezien. De samenstelling van studentenhuizen verandert nogal eens, omdat studenten vaak verhuizen. Het is daarom verstandig om in een studentenhuis gewoon je eigen, persoonlijke inboedelverzekering af te sluiten. In sommige studentenhuizen is er een collectieve inboedelverzekering die de huisbaas voor het hele pand heeft afgesloten. Je kunt dit terugvinden in je huurcontract.