Schade melden

Je hebt een inboedelverzekering afgesloten om je spullen binnenin je huis te verzekeren tegen bepaalde schadegebeurtenissen, zoals diefstal of brand- of waterschade. Welke stappen dien je te ondernemen op het moment dat er zich daadwerkelijk een schadegebeurtenis voordoet? Waar en hoe kun je de schade melden en in hoeverre krijg je de schade vergoed?

Onder welke verzekering valt de schade?

Het is allereerst belangrijk vast te stellen door welke woonverzekering de schade wordt gedekt. Het is immers niet altijd even duidelijk of de schade onder bijvoorbeeld je inboedelverzekering of opstalverzekering valt, bijvoorbeeld bij schade aan zonnewering.

In de regel geldt dat verplaatsbare en loszittende spullen, zoals je meubels, kasten of televisie onder je inboedelverzekering vallen. Schade aan je woning zelf of zaken die muurvast zitten aan je woning, vallen onder de opstalverzekering. Zonnewering is hierop een uitzondering, tussen verzekeraars is besloten schade aan zonnewering onder de inboedelverzekering te laten vallen.

Wordt de schade gedekt?

Of de schade wordt gedekt, is afhankelijk van het type inboedelverzekering wat je hebt afgesloten. Je hebt de keuze uit verschillende varianten:

  • Uitgebreid
  • Extra uitgebreid
  • All-risk

Met de All-risk variant komt zelfs schade per ongeluk toegebracht aan je eigen spullen voor vergoeding in aanmerking. Wat er precies wordt gedekt door deze varianten, kan je verder lezen in ons artikel over de basisdekking inboedelverzekering en in de voorwaarden van je inboedelverzekering.

Wat te doen bij schade?

Op het moment dat zich een schadegebeurtenis voordoet, is het zaak zelf zoveel mogelijk maatregelen te treffen om verergering van de ontstane schade te voorkomen. Zorg ook voor bewijs en maak als dat even kan foto’s.

Indien er sprake is van diefstal, vermissing of schade als gevolg van vandalisme, dan is het belangrijk om hiervan direct aangifte te doen bij de politie. Om de hierdoor ontstane schade via je inboedelverzekering vergoed te krijgen, dien je bij het hieronder te bespreken schadeformulier het proces-verbaal van de aangifte te voegen.

Hoe meld je de schade bij je inboedelverzekeraar?

De meest inboedelverzekeraars hanteren een (online) schadeformulier. Op dit formulier dien je de schadegebeurtenis en de ontstane schade te specificeren. De verzekeraar beoordeelt aan de hand van deze informatie of je een uitkeringsrecht hebt. Indien noodzakelijk, kan een schade-expert worden langsgestuurd om de schade persoonlijk te beoordelen.

Andere mogelijke manieren om de schade door te geven, is telefonisch contact op te nemen met je inboedelverzekeraar of langs te gaan bij het dichtstbijzijnde verzekeringskantoor. Ook hanteren veel verzekeraars een calamiteitennummer, waar in dringende gevallen, bijvoorbeeld een grote brand, gebruik van kan worden gemaakt.

In hoeverre krijg je de schade vergoed?

Een inboedelverzekering biedt in de regel een vergoeding van de nieuwwaarde voor de beschadigde inboedel. Dat betekent dat je het bedrag vergoed krijgt waarvoor je toentertijd het product hebt gekocht. Er gelden uitzonderingen:

  • Er bestaat een mogelijkheid tot reparatie: in dat geval krijg je de herstelkosten vergoed.
  • Indien je brom- of snorfiets is beschadigd als gevolg van een schadegebeurtenis die wordt gedekt door je inboedelverzekering krijg je de dagwaarde (de huidige waarde) vergoed.

Heb je ten slotte kosten gemaakt om extra schade te voorkomen? Dan krijg je deze beredderingskosten ook vergoed door je verzekeraar. Denk bijvoorbeeld aan (het bijvullen van) een nieuwe brandblusser.

Schade aan je inboedel door een ander of je eigen schuld

Op het moment dat iemand anders jouw inboedel per ongeluk beschadigt, kan je twee wegen bewandelen. Je kan via de aansprakelijkheidsverzekering van de schadeveroorzaker de schade verhalen. Je kan er ook voor kiezen via je eigen inboedelverzekering de schade te claimen. Omdat je inboedelverzekering in de regel de nieuwwaarde vergoed en een aansprakelijkheidsverzekering de dagwaarde, is dit een voordeligere optie.

Heb je per ongeluk zelf je inboedel beschadigd, door bijvoorbeeld een kop koffie over je laptop heen te hebben gestoten? Dan kan je, indien je een all-risk variant inboedelverzekering hebt afgesloten, de schade vergoed krijgen. Als je opzettelijk of roekeloos hebt gehandeld, is vergoeding van de schade uitgesloten.