Verzekerde som

Op het moment dat je bij jouw verzekeraar een inboedelverzekering of een opstalverzekering afsluit wordt er van te voren altijd een bedrag vastgesteld. Dit noemt men ook wel de “verzekerde som”.

Hieronder lees je meer over de verzekerde som en alle andere zaken die hierbij van belang zijn.

Standaard

De verzekerde som geeft een standaard aan. Met deze standaard wordt het volgende bedoeld:

  • Het maximumbedrag tot waar de schade wordt vergoed
  • Het bedrag waarover de premie berekend wordt
  • Het bedrag waarvoor je uiteindelijk verzekerd wil zijn

In de meeste gevallen is de waarde van jouw inboedel volledig gedekt. In dit geval is dan de waarde van het verzekerde object gelijk aan de “verzekerde som”.

Veranderingen in de waarde van de inboedel

Het kan echter ook voorkomen dat er tussentijds iets veranderd is door middel van bijvoorbeeld een verbouwing of de aanschaf van extra goederen. Wanneer je hierbij geen rekening hebt gehouden met het aanpassen van je verzekering kan het zijn dat je onderverzekerd of oververzekerd bent.

Onderverzekering

Je bent onderverzekerd indien je voor een lager bedrag verzekerd bent dan de werkelijke waarde. In het geval van schade is het mogelijk dat je een lagere vergoeding ontvangt dan de werkelijke schade.

Oververzekering

Indien je een oververzekerd bent, dan heb je voor een hoger bedrag een verzekering afgesloten dan de werkelijke waarde van jouw inboedel. Je krijgt echter nooit een hogere vergoeding dan de werkelijke waarde van jouw inboedel.

Dubbel verzekerd

Het kan voorkomen dat je verschillende objecten dubbel hebt verzekerd. In dit geval wordt de schade uitgekeerd door de langst lopende verzekering.

Dagwaarde of nieuwwaarde

In de meeste gevallen krijg je in geval van schade de dagwaarde van de inboedel vergoed door de verzekeraar.

Er bestaat een uitzondering: bij schade aan objecten die nog een waarde van 40% van de nieuwwaarde hebben krijg je bij veel verzekeraars de nieuwwaarde vergoed.

Inboedelwaardemeter of taxatie

Je kunt op twee manieren vaststellen voor welk bedrag je jouw inboedel moet verzekeren. Dit kan door middel van het invullen van een inboedelwaardemeter of je kunt jouw inboedel laten taxeren door een expert.

1. Inboedelwaardemeter

en inboedelwaardemeter meet de waarde van jouw inboedel en stelt vast voor welk bedrag je jezelf moet verzekeren. Het bedrag dat uiteindelijk vast wordt gesteld door de inboedelwaardemeter noemen we ook wel de “verzekerde som”.

2. Taxatie

Voordelen taxatie:

  • Belangrijke en waardevolle bezittingen worden in het taxatierapport genoemd en hoeven dus niet meer te worden aangetoond in het geval van schade.
  • Je bent er zeker van dat je niet onderverzekerd bent en je betaalt de juiste premie.
  • Het volledige getaxeerde bedrag wordt zeker uitgekeerd.

Nadelen taxatie:

  • Over het algemeen zijn de kosten van een taxatie hoog.
  • Goederen die je in de toekomst aangeschaft, staan niet in het taxatierapport en moeten dus apart benoemd worden.

Uitzonderingsgevallen

Er zijn enkele uitzonderingen waarin de verzekeraar een hoger bedrag uitkeert dan het bedrag waarvoor je verzekerd bent.

Voorbeelden van kosten die door een verzekeraar meestal wel worden vergoed:

1. Bereddingskosten
Dit zijn kosten die worden gemaakt om te verminderen of te voorkomen dat er verdere schade ontstaat.

2. Expertisekosten
Dit zijn de kosten voor het inschakelen van een expert om de schade vast te stellen.

3. Opruimingskosten
Dit zijn de kosten die gemaakt worden tijdens het opruimen van de schade.

4. Kosten van noodvoorzieningen
Dit zijn kosten voor het tijdelijk gebruik maken van noodvoorzieningen.