Acceptatievoorwaarden

Op het moment dat je een zorgverzekering afsluit krijg je niet direct te maken met medische acceptatie. Nederlandse zorgverzekeraars zijn namelijk wettelijk verplicht om iedereen, los van leeftijd, gezondheidstoestand en geslacht, toe te laten tot de basisverzekering.

Deze acceptatieplicht geldt echter niet voor de aanvullende verzekeringen die je kunt afsluiten. Er zijn verzekeraars die voor bepaalde aanvullende verzekeringen acceptatievoorwaarden hanteren. Wat betekent dit precies? In dit artikel lichten we een aantal belangrijke aandachtspunten toe.

Medische acceptatie aanvullende zorgverzekering vergelijken
Acceptatievoorwaarden 2021 vergelijken

Waarom hanteren zorgverzekeraars acceptatievoorwaarden?

Voor bepaalde aanvullende zorgverzekeringspakketten gelden hoge vergoedingen. Zorgverzekeraars zullen daarom vooraf jouw zorgbehoefte en de daaruit voortvloeiende zorgkosten willen inschatten. Dit geldt met name voor de meest uitgebreide pakketten van zorgverzekeraars, met hoge vergoedingen voor bijvoorbeeld tandartsbehandelingen of fysiotherapie.

De gedachte achter een verzekering is de schade te dekken die voortvloeit uit onvoorziene gebeurtenissen. Heb je bijvoorbeeld al veel gebitsproblemen en verwacht je in toekomst nog meer hoge kosten te maken, dan is de kans groot dat je verzekeraar je niet zult accepteren. De kosten zijn namelijk te verwachten, waardoor je als het ware probeert een brandend huis te verzekeren.

Tandartsverzekeringen zonder acceptatievoorwaarden 2021

Ben je op zoek naar een overzicht van verzekeraars die een hoge vergoeding voor tandartskosten bieden zonder dat acceptatievoorwaarden worden gehanteerd? In onderstaande tabel vind je een handig overzicht!

FBTODekkingPrijs pakket p/m
Module Tand €750100% reguliere tandartskosten, 75% overige tandheelkundige behandelingen. Vergoeding tot max. €750,- zonder acceptatievoorwaarden€ 44,25
Naar FBTO
HEMADekkingPrijs pakket p/m
Tandarts 3Tandarts: 80% tot max. 750 per jaar€ 39,00
Aanvullend 3Aanvullend: onder meer 100% vergoeding anticonceptie en 18 behandelingen fysiotherapie per jaar€31,50
Naar HEMA
MenzisDekkingPrijs pakket p/m
TandVerzorgd 750Tandarts: 100% controles, 80% overige behandelingen tot max. €750,- per jaar€ 32,50
ExtraVerzorgd 3Aanvullend: onder meer 100% vergoeding anticonceptie en 32 behandelingen fysiotherapie per jaar€ 43,50
Naar Menzis

Overzicht medische acceptatie aanvullende zorgverzekering 2021

In onderstaande tabel wordt uiteengezet welke grote verzekeraars wel/geen acceptatievoorwaarden hanteren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen aanvullende pakketten en tandartsverzekeringen.

Zorgverzekeraar Acceptatie voor aanvullende pakketten (één of meerdere) Acceptatie voor tandartspakketten (één of meerdere)

AnderZorg

Nee

Nee

Bewuzt

Nee

Nee

CZ

Nee

Ja

Just

Nee

Nee

De Amersfoortse

Ja

Ja

Ditzo

Nee

Nee

De Friesland

Nee

Ja

Nationale Nederlanden

Nee

Ja

DSW

Nee

Nee

FBTO

Nee

Nee

Hema

Nee

Nee

Interpolis

Nee

Ja

Menzis

Nee

Nee

Ohra

Nee

Nee

ONVZ

Ja

Ja

PNOzorg

Ja

Ja

Pro Life

Nee

Ja

Promovendum

Nee

Ja

Salland

Nee

Ja

Salland ZorgDirect

Nee

Ja

Stad Holland

Nee

Nee

United Consumers (VGZ)

Nee

Ja

Univé

Nee

Ja

VGZ

Nee

Ja

Zilveren Kruis

Nee

Ja

Zorg en Zekerheid

Nee

Nee

Medische controle

Om dit vast te stellen hanteren bepaalde verzekeraars een medische selectie. Zo kan het nodig zijn dat je (online) een aantal vragen over je gezondheidstoestand dient te beantwoorden. Het aantal verzekeraars dat een medische selectie hanteert bij uitgebreide aanvullende pakketten neemt steeds sterker af.

Wat betreft tandartsverzekeringen zijn er nog wel behoorlijk wat verzekeraars die met betrekking tot de meest uitgebreide aanvullende pakketten acceptatievoorwaarden hanteren. Indien bijvoorbeeld een tandartsverklaring wordt gevraagd, zal in deze verklaring de staat van je gebit worden omschreven en de in de toekomst te verwachten noodzakelijke behandelingen. Op basis van deze verklaring zal de verzekeraar bepalen of je geaccepteerd zal worden.

Acceptatie?

Indien je daar bij je verzekeraar om vraagt, krijg je direct de uitslag van de medische acceptatie toegezonden. Zorg ervoor dat je als eerste de uitslag binnenkrijgt. Bij een afwijzing bestaat er dan nog de mogelijkheid je snel terug te trekken uit de acceptatieprocedure. Zo voorkom je het stempel ‘geweigerd’. Op het moment dat je in de toekomst een andere aanvullende verzekering met acceptatievoorwaarden afsluit, ben je namelijk verplicht te melden dat je in het verleden al eens eerder geweigerd bent.

Belangrijke aandachtspunten

Een aantal belangrijke aandachtspunten en tips:

  • Je kunt ervoor kiezen een aanvullende verzekering af te sluiten waarvoor geen medische acceptatie geldt. Je kunt daarbij te maken krijgen met zogenaamde wachttijden. Dat betekent dat bepaalde zaken waarop de wachttijd van toepassing is, bijvoorbeeld orthodontie, pas na verloop van 6 maanden tot 2 jaar voor vergoeding in aanmerking komen.
  • Op het moment dat je een vragenlijst dient in te vullen met betrekking tot de medische selectieprocedure is het zaak alleen de verplichte vragen te beantwoorden. Geef een verzekeraar niet meer informatie dan nodig.
  • Indien er geen acceptatievoorwaarden worden gehanteerd door een verzekeraar maar desalniettemin een uitgebreid pakket wordt aangeboden, is het zaak na te gaan in de polisvoorwaarden of alle behandelingen en verrichtingen wel (volledig) vergoed worden.