Print icon

Buitenshuisverzekering dekking

Een buitenshuisverzekering is een aanvullende verzekering op de inboedelverzekering. Met een inboedelverzekering zijn je spullen binnenshuis verzekerd tegen bepaalde vormen van schade en diefstal. Met een buitenshuisverzekering verzeker je juist persoonlijke eigendommen tegen diefstal en schade die buiten de deur ontstaan.

Bepaalde eigendommen neem je ook vaak mee naar buiten, denk aan je mobieltje, je tablet of je laptop. Het zijn dan ook vaak deze apparaten die gevoelig zijn voor schade en diefstal en om die reden kan het interessant zijn als aanvulling op je inboedelverzekering een buitenshuisverzekering af te sluiten.

Dekking

De standaarddekking is erg breed, onder de dekking vallen de meeste persoonlijke eigendommen die buitenshuis worden meegedragen. Denk bijvoorbeeld aan je laptop, camera, muziekinstrument, mobieltje, horloge, zonnebril, sieraden of je navigatiesysteem.

In de meeste gevallen zijn deze spullen met een buitenshuisverzekering verzekerd tegen:

  • Schade als gevolg van diefstal
  • Schade als gevolg van verlies
  • Schade als gevolg van brand-, water- of valschade

Kijk wel altijd goed in de polisvoorwaarden of je eigendommen die je wil meeverzekeren binnen de dekking vallen. Bij sommige verzekeraars dien je voor bepaalde productgroepen, zoals je fiets, bij te verzekeren voor een uitgebreidere dekking.

Maximumbedrag schadevergoeding

Omdat de standaarddekking zo breed is hebben de verzekeraars per productgroep een maximumbedrag in het leven geroepen. Dit maximumbedrag bepaalt tot op welke hoogte de schade kan worden vergoed.

De hoogte van het schadebedrag is afhankelijk van het soort product. Voor schade aan een laptop zal je bijvoorbeeld een hogere vergoeding kunnen krijgen dan voor schade aan je zonnebril. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Wat krijg ik vergoed?

Is het product nog niet zo oud, dan wordt vaak de nieuwwaarde vergoed. Bij een wat ouder product wordt vaak de dagwaarde vergoed. De dagwaarde is de waarde van het product op dat moment. Bij schade wordt ook bekeken of reparatie van het product tot de mogelijkheden behoort. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden.

Welke schade is van vergoeding uitgesloten?

Niet alle schade die buitenshuis aan een product wordt toegebracht komt voor vergoeding in aanmerking.

Over het algemeen sluiten de verzekeraars de volgende gevallen van schade uit van vergoeding:

  • De schade is opzettelijk veroorzaakt
  • Je bent onvoldoende zorgvuldig omgegaan met het product
  • Slijtageschade, zoals krassen of schrammen
  • Verhuur of lease van je eigendommen
  • Weer en milieuschade als gevolg van geleidelijk inwerking van vocht of licht
  • Schade aan bepaalde eigendommen, sommige verzekeraars sluiten bepaalde producten uit van vergoeding, bijvoorbeeld je fiets of MP3 speler. Raadpleeg hiervoor in de polisvoorwaarden.

Per verzekeraar blijven echter verschillen bestaan. We blijven daarom benadrukken hoe belangrijk het is de polisvoorwaarden te bekijken en te vergelijken alvorens een verzekering af te sluiten. Op die manier sluit je een verzekering af die het beste bij je past en kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.

Buitenshuisverzekering afsluiten

Wanneer je de keuze hebt gemaakt om een buitenshuisverzekering af te sluiten moet je natuurlijk nog op zoek naar de beste aanbieder. Jaarlijks vergelijken wij alle aanbieders van buitenshuisverzekeringen met elkaar op premie, polisvoorwaarden en dekkingen. Op basis hiervan stellen wij een top 5 buitenshuisverzekeringen vast. Kijk hier voor een overzicht van goede buitenshuisverzekeringen.

Andere belangrijke aandachtspunten

Daarnaast is het belangrijk goed de polisvoorwaarden te controleren op de volgende punten:

Dekkingsgebied
Is het dekkingsgebied beperkt tot Nederland of ben ik ook verzekerd in het buitenland? De meeste aanbieders beperken de buitenshuisverzekering tot de Nederlandse bodem, maar er zijn een aantal verzekeraars die werelddekking bieden. Als je veel reist, dan is het goed om te letten op het dekkingsgebied van de verzekering.

Verlies
Is verlies van mijn eigendom ook gedekt? Sommige verzekeraars vergoeden de schade als gevolg van verlies niet.

Eigen risico
Is er sprake van een eigen risico? Bepaalde verzekeraars hanteren een eigen risico bedrag. Dit is een bedrag met een vaste hoogte en bepaalt wat je zelf moet bijdragen aan de schade. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat je zelf de eerste 125 euro aan de geleden schade moet betalen.

Premie
Wat betaal ik per maand aan premie? De hoogte van de premie is per verzekeraar verschillend, net als de dekking. Let hier dus goed op tijdens het afsluiten van een buitenshuisverzekering.

Exclusiviteit
Bij sommige verzekeraars is het afsluiten van een buitenshuisverzekering slechts mogelijk indien je ook bij deze verzekeraar een inboedelverzekering hebt afgesloten.