Print icon

PC verzekering

Heb je een dure personal computer (pc)? Dan is het mogelijk dat deze beperkt gedekt is binnen een inboedelverzekering. Om deze reden kan je, je pc extra verzekeren met een PC verzekering. Hier vind je meer informatie over een studenten PC verzekering.

Wat is een PC verzekering?

Dit is een speciale verzekering voor je personal computer die op een vaste plaats staat. Met een inboedelverzekering is je pc in veel gevallen beperkt verzekerd, daarom is het mogelijk om een extra verzekering af te sluiten voor je pc.

Wanneer afsluiten?

Als je PC jonger is dan 2 jaar en een hoge waarde heeft, dan kan je besluiten om een PC verzekering te nemen.

Wat valt er onder de dekking?

Over het algemeen vallen de volgende zaken onder de dekking van een computerverzekering:

 • Diefstal
 • Brand
 • Kortsluiting
 • Ontploffing
 • Vandalisme
 • Per ongeluk een kop koffie of cola over je computer laten vallen is vaak gedekt binnen een computerverzekering.
 • Sommige verzekeraars verzekeren ook zakelijk gebruik van je computer
 • Sommige verzekeraars vergoeden onder strikte voorwaarden diefstal van je computer uit je auto.

Verder kan je er zelf vaak voor kiezen om bepaalde zaken extra te verzekeren, zoals:

 • Schade veroorzaakt door een fout in de computer zelf.
 • Kosten van de reconstructie van o.a. bestanden

De dekking kan per verzekeraar verschillen. Het is daarom aan te raden om verschillende polisvoorwaarden van verzekeraars met elkaar te vergelijken, voordat je een keuze maakt.

Wat valt er niet onder de dekking?

Daarnaast is er een aantal zaken die meestal niet binnen de dekking van een computerverzekering vallen, zoals:

 • Schade aan de software van een computer
 • Schade die met opzet is veroorzaakt
 • Schade veroorzaakt door een natuurramp of terrorisme
 • Schade die is veroorzaakt doordat je bent gaan experimenteren
 • Schade door slijtage

Ook hiervoor geldt dat de dekking per verzekeraar kan verschillen en dat het verstandig is om voordat je een keuze maakt een aantal polisvoorwaarden met elkaar te vergelijken.

Hoe hoog is de premie?

De hoogte van de premie voor een PC verzekering loopt uiteen van € 21,- tot € 90,- per jaar.

De verzekeraars hanteren verschillende methoden voor het berekenen van de premie:

 • Bij sommige verzekeraars is de premie een percentage van de aankoopprijs van de PC (bijvoorbeeld 3% van de aankoopprijs).
 • Andere verzekeraars hebben een vaste premie. Daarbij is het mogelijk dat de vergoeding die je krijgt een lager maximum heeft (bijvoorbeeld een maximum vergoeding van € 1000,-).

Bijkomende kosten:
Naast de premie vraagt de verzekeraar meestal poliskosten (dit is gemiddeld € 3,60) en assurantiebelasting.