Reaal inboedelverzekering

logo-reaal

Verzekeraar Reaal richt zich met verschillende verzekeringen op zowel particuliere als zakelijke klanten. In 1904 werd De Centrale opgericht. Bij De Centrale liggen de wortels van Reaal. In 1907 werd Concordia opgericht. Deze twee maatschappijen groeiden naar elkaar toe en samen met de Hollandse Koopmansbank, de Centrale Volksbank en de Algemene Spaarbank voor Nederland werd de Reaal Groep opgericht. In 2000 fuseerden ze met SNS Bank. Echter is Reaal in 2014 gesplitst van SNS Bank. Vandaag de dag biedt Reaal nu de mogelijkheid om ook online verzekeringen af te sluiten. Je kunt verschillende verzekeringen afsluiten bij Reaal. Zo ook een inboedelverzekering. Met deze verzekering kun je schade aan of verlies van je inboedel afdekken. Onder de term inboedel worden alle roerende zaken die tot je huishouden behoren verstaan, dit zijn spullen die niet vastzitten aan je huis (denk aan je televisie stoelen of tafels). In principe is dit dus alles was je meeneemt als je zou gaan verhuizen.

Direct naar Reaal

Premie inboedelverzekering van Reaal

Een inboedelverzekering van Reaal heb je al vanaf €7,50 per maand. De premie wordt afgestemd op het type woning, het netto maandinkomen van de hoofdkostwinner, de bouwaard, de gezinssamenstelling en of je eigenaar bent van de woning.

Dekking inboedelverzekering van Reaal

Met een inboedelverzekering van Reaal zijn al je losse bezittingen uit je woning maar ook de spullen in de bijbehorende garage of schuur verzekerd tegen beschadiging of diefstal als er een onvoorziene en plotselinge gebeurtenis plaatsvindt. Reaal biedt een maximale vergoeding van €130.000. Met een inboedelverzekering van Reaal wordt het volgende allemaal gedekt:

 • Alle, in de woning, garage of schuur losstaande bezittingen. Deze zijn er voor particulier gebruik.
 • Alle schade aan je tuin of beplanting. Reaal dekt dit als de schade is veroorzaakt door: aanrijding, aanvaring, blikseminslag, brand(blussen), luchtverkeer of ontploffing.
 • Antennes of zonweringen die bevestigd zijn aan je woning.
 • Het huurdersbelang. Hieronder worden vaste verbeteringen aan je woning verstaan.
 • Schade aan een installatie of apparaat waar een andere leverancier (van gas, water of elektriciteit) de eigenaar van is.

Voor bepaalde spullen geldt er een maximumbedrag dat wordt uitgekeerd na schade. In de onderstaande tabel vind je een overzicht van de belangrijkste dekkingen:

Type inboedelVerzekerd bedrag
Kunst, antiek, schilderijen€ 15.000
Computer- en audiovisuele apparatuur€ 10.000
Muziekinstrumenten€ 2500

Uitkering nieuwwaarde

Er gelden verschillende regels voor het uitkeren van schade. Als er schade is dan gaat Reaal eerst de schade beoordelen. Vervolgens wordt dan de schadevergoeding bepaald. De schadevergoeding wordt gebaseerd op:

 • Herstelkosten (dit zijn kosten die gemaakt worden voor het repareren van je beschadigde spullen).
 • Nieuwwaarde (dit is het bedrag dat je betaalt als je opnieuw iets moet aanschaffen).
 • Dagwaarde (dit is de waarde die de beschadigde bezittingen hadden voordat ze de schade opliepen).
 • Marktwaarde (dit is de waarde van de bezittingen als je ze zou verkopen).

Als schade aan je bezittingen te herstellen is dan betaalt Reaal de herstelkosten. Is de schade niet te herstellen? Dan kijkt Reaal of de bezittingen meer dan 40% waard zijn dan de nieuwwaarde. Is dit het geval? Dan betaalt Reaal de nieuwwaarde. Het bedrag dat de beschadigde bezittingen zelf nog waard zijn wordt hier dan vanaf getrokken. Als je bezittingen niet meer dan 40% van de nieuwwaarde waard zijn dan wordt er een vergoeding uitgekeerd op basis van de dagwaarde.

De marktwaarde ontvang je bij:

 • Schade aan zeldzame of antieke bezittingen
 • Schade aan bijvoorbeeld je postzegelverzameling

De dagwaarde ontvang je bij:

 • Bezittingen die je niet gebruikt of anders gebruikt dan waarvoor deze bezittingen zijn bedoeld
 • Schade aan zonwering of antennes
 • Schade aan een bromfiets of snorfiets
 • Schade aan gehuurde spullen die je niet gebruikt voor je werk en wel in je woning aanwezig zijn

Eigen risico

Het is afhankelijk van hoeveel schade je hebt opgelopen in de afgelopen 2 jaar hoe hoog jouw eigen risico ligt. Je kunt de inboedelverzekering van Reaal niet afsluiten als je in de afgelopen jaren 3 of meer keer schade hebt gehad. Het eigen risico is maximaal €500,-. Voor stormschade geldt een eigen risico van €300,-. Dit risico komt nog bovenop je standaard eigen risico. Er geldt een eigen risico van €150,- per gebeurtenis bij diefstal van of schade aan je computer of andere audiovisuele apparatuur. Dit eigen risico geldt niet als je zelf een hoger eigen risico hebt.

Niet verzekerd

De inboedelverzekering heeft een uitgebreide dekking. Echter zijn niet alle schadegevallen gedekt. In een aantal situaties wordt er geen dekking geboden. De volgende oorzaken van schadegevallen zijn uitgesloten van vergoeding:

 • Opzet, roekeloosheid of grove schuld
 • Ongedierte, schimmels of zwammen
 • Je eigen huisdieren
 • Foutieve constructie van je woning of installatiefouten en montagefouten
 • Diefstal als er geen sporen van braak zijn of als je woning gekraakt is
 • Een atoomkernreactie
 • Een aardbeving of een vulkanische uitbarsting
 • Georganiseerd geweld
 • Fraude
 • Normaal huishoudelijk gebruik of bewerking, reiniging of onderhoud en reparatie van bezittingen. Ook bij onvoldoende of slecht onderhoud van je bezittingen.
 • Water dat je woning binnenkomt door een overstroming, door neerslag via openstaande deuren of ramen
 • Wind en storm

Aanvullende opties

Reaal biedt de mogelijkheid om ook aanvullende dekkingen af te sluiten. Je kunt de volgende aanvullende dekkingen afsluiten:

 • Glasverzekering. Bij een inboedelverzekering dien je een aanvullende glasverzekering af te sluiten als je verzekerd wilt zijn voor glasschade. Als je voor deze aanvullende dekking hebt gekozen dan zijn kapotte ruiten en kosten van een eventuele noodvoorziening ook verzekerd.
 • Sieradenverzekering wereldwijd. Bij Reaal kun je ook een aanvullende dekking voor sieraden afsluiten als ze meer waard zijn dan €2500,-. Je sieraden zijn dan ook wereldwijd verzekerd.
 • Buitenhuisrisico. Als je met jouw belangrijke bezettingen veel op pad bent kun je ook buitenshuis verzekerd zijn. Hiervoor dien je een aanvullende dekking af te sluiten. Zo ben je ook buitenshuis verzekerd voor schade aan jouw bezittingen of diefstal hiervan.

Contactgegevens

Direct naar Reaal

Met de volgende contactgegevens kun je het team van Reaal bereiken.

Telefoon: 072 – 519 40 00
Postadres: Reaal, Postbus 274, 1800 BH Alkmaar