Print icon

Student met alcoholverslaving

Dat studenten over het algemeen meer alcoholische dranken nuttigen dan gemiddeld, is bij velen wel bekend. Op een studentenvereniging of tijdens een studentenavond in de kroeg vloeit het bier dan ook rijkelijk. Dit hoeft geen groot probleem te zijn wanneer je niet te vaak te veel drinkt. Helaas kan het drinken van alcohol wel eens ontaarden in een alcoholverslaving. Ben je benieuwd naar wat een alcoholverslaving precies is en wat er tegen te doen is?

Op deze pagina vind je uitleg over het herkennen van een alcoholverslaving bij jezelf of bij een ander en informatie over de behandeling er van. Tevens wordt ingegaan op de vraag of je de behandeling van alcoholverslaving zelf moet betalen of dat er vergoeding vanuit je zorgverzekering mogelijk is.

Wat is een alcoholverslaving?

Een alcoholverslaving, ook wel alcoholisme genoemd, is een ernstige aandoening waarbij de verslaafde te veel en te vaak alcohol drinkt. De verslaafde drinkt zoveel dat zijn of haar persoonlijke leven, gezondheid en studie of werk eronder te lijden hebben. Ook wanneer iemand lichamelijk en geestelijk afhankelijk is van alcohol spreekt men van een alcoholverslaving. Bij lichamelijke afhankelijkheid kan je denken aan ontwenningsverschijnselen, zoals overmatig zweten en trillende handen, wanneer gestopt wordt met het drinken van alcohol.

Hoe herken je een alcoholverslaving?

Alcoholverslaafden doen hun uiterste best hun verslaving te verbergen. Herkennen is daarom niet eenvoudig. Onderstaande zaken en eigenschappen kunnen typerend zijn:

  • Ontkennen van alcoholgebruik en liegen.
  • Ontwenningsverschijnselen (onder andere trillende handen, braken, onrust en angst) bij stoppen met alcohol drinken.
  • Steeds meer alcohol nodig hebben om hetzelfde effect te bereiken.
  • Hobby’s en sociale contacten verwaarlozen.
  • Ondanks negatieve gevolgen doorgaan met drinken.

Wat kan je er tegen doen?

Denk je dat je mogelijk aan alcohol verslaafd bent? Neem dan contact op met je huisarts. Je huisarts kan je helpen bij het stoppen van alcohol drinken of je verwijzen naar een gespecialiseerde kliniek waar ze je uitstekend kunnen helpen. Onderstaande tips kunnen je ondersteunen bij het stoppen met drinken.

  • Maak schriftelijke afspraken over het minderen of stoppen met alcohol drinken, met jezelf en met mensen in jouw omgeving. Bijvoorbeeld bij minderen: “ik drink maximaal één avond in de week maximaal drie alcoholische drankjes”.
  • Welke consequenties zijn er aan verbonden wanneer je je niet aan je afspraken houdt?
  • Toch een terugval? Analyseer waar het is misgegaan zodat je dit de volgende keer kan voorkomen.
  • Laat mensen in jouw omgeving weten hoe ze je kunnen steunen. Bij veel verschillende instanties kan je worden geholpen bij het stoppen met drinken. Dit kan zowel in de vorm van dagbehandeling als een klinische opname en persoonlijk of in groepsverband. Dit is afhankelijk van de zwaarte van je verslaving.

Wordt de behandeling van mijn alcoholverslaving vergoed?

Verslavingszorg valt onder de tweedelijns psychologische zorg en wordt vergoed vanuit het basispakket. Je hebt dus geen aanvullende verzekering nodig om je behandeling voor alcoholverslaving vergoed te krijgen. Je behandeling kan volledig vergoed worden, dit is echter wel afhankelijk van welke soort behandeling en welke kliniek of instantie je kiest. Wel betaal je je verplichte eigen risico, dit hoef je niet te betalen als je datzelfde kalenderjaar al eerder medische zorg hebt moeten betalen met een hoger bedrag dan je eigen risico.

Tip

Niet iedere verzekeraar vergoedt zorg bij elke kliniek. Kijk daarom goed naar de eisen van je verzekeraar bij het zoeken naar een instantie. Daarnaast vergoeden sommige verzekeraars alleen wanneer je een verwijzing van je huisarts hebt gekregen.