Student met diabetes

Uit onderzoek, gepubliceerd in het vakblad Pediatric Diabetes, blijkt dat er in Nederland jaarlijks 4% meer kinderen bij komen met diabetes type 1. Dit type diabetes wordt gekenmerkt door een fout in het immuunsysteem, waardoor geen of weinig insuline door het lichaam wordt aangemaakt. Dit type diabetes treft vooral jongeren, wat betekent dat er jaarlijks steeds meer studenten bij komen die te kampen hebben met suikerziekte. Als diabetespatiënt heb je behoefte aan een zorgverzekering op maat die aansluit op je specifieke zorgbehoefte. Waar moet je precies op letten bij het afsluiten van een zorgverzekering als je diabetes hebt?

Basisverzekering

Wat zijn de belangrijkste vergoedingen uit de basisverzekering voor studenten met diabetes?

Hulpmiddelen

Indien je diabetespatiënt bent, maak je gebruik van verschillende hulpmiddelen ter behandeling van je aandoening. Deze hulpmiddelen zorgen voor regulatie en controle van stoornissen in je bloedsuikerspiegel en worden grotendeels vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering.

  • Type 1 Indien je diabetes type 1 hebt, maak je gebruik van bijvoorbeeld lancetten, een insulinepomp en insulinepennen. Deze hulpmiddelen worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Wel vallen deze kosten onder het eigen risico. Indien je het eenmalig te betalen bedrag aan eigen risico nog niet hebt ‘opgemaakt’ met eventueel ander zorguitgaven, komen deze kosten nog voor eigen rekening.
  • Type 2 Indien je aan diabetes type 2 lijdt, maak je geen gebruik van insulinespuiten. Je behandeling bestaat uit inname van medicatie. Deze medicijnen worden in de regel volledig vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Wel geldt ook dat de medicijnen eerst ten koste gaan van je eigen risico. Hulpmiddelen voor diabetes type 2 worden echter niet vanuit de basisverzekering vergoed.

Advies op het gebied van voeding

Indien je behoefte hebt aan dieetadvies op maat kan je terecht bij een (gecontracteerde) diëtist. Je basisverzekering biedt een volledige vergoeding van maximaal 3 uur per jaar aan dieetadvies. Je hebt daarvoor echter wel een verwijzing nodig van je behandelend medisch specialist. Bepaalde verzekeraars vergoeden bovendien alleen de kosten indien je een gecontracteerde zorgverlener bezoekt. Je ontvangt overigens een volledige vergoeding voor alle dieetadvies wat onderdeel uitmaakt van ketenzorg. Verschillende zorgverleners stellen dan gezamenlijk een behandelplan op om je van begeleiding te voorzien bij je aandoening.

Pedicure

Indien je met voetproblemen kampt als gevolg van diabetes, kan je behoefte hebben aan pedicure. Een pedicurebehandeling wordt niet standaard vergoed vanuit je basisverzekering. Indien je diabetes type 1 of type 2 hebt, heb je recht op een jaarlijks voetonderzoek. Aan de hand van dit onderzoek wordt jouw voetprobleem geclassificeerd. Deze zogenaamde Simm’s classificatie bepaalt of de behandelkosten worden vergoed. Indien je onder Simm’s 2 of 3 valt, krijg je de behandeling van nagel- en huidproblemen en voetstandsafwijkingen volledig vergoed vanuit je basisverzekering. Ook deze kosten vallen eerst onder je eigen risico.

Er wordt nog steeds met de Simm’s classificaties gewerkt, maar om te bepalen of je recht hebt op vergoeding van de behandelkosten vanuit de basisverzekering wordt gebruik gemaakt van zorgprofielen. Er bestaan 4 zorgprofielen. Hierbij geldt: hoger het zorgprofiel, hoe noodzakelijker de voetzorg. Vanaf zorgprofiel 2 worden de voetbehandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Bepaalde voetproblemen die onder Simm’s 1 vallen maar wel onder zorgprofiel 2 kunnen dan alsnog vanuit de basisverzekering voor vergoeding in aanmerking komen.

Aanvullende verzekering

Bij een groot aantal verzekeraars is het mogelijk voor bovenstaande zaken een uitgebreidere vergoeding te krijgen via het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering.

Hulpmiddelen

Indien je bepaalde hulpmiddelen, zoals een glucosemeter of teststrip, vergoed wil krijgen dien je een aanvullende verzekering af te sluiten. Veel verzekeraars bieden een zogenaamd diabetes startpakket. In deze pakketten wordt bijvoorbeeld eenmalig een x aantal teststrips of lancetten vergoed.

Advies op het gebied van voeding

Indien je behoefte hebt aan meer dan maximaal 3 uur dieetadvies en niet in aanmerking komt voor een vergoeding op basis van ketenzorg, kan je mogelijk een aanvullende verzekering afsluiten met ruimere vergoeding bij je verzekeraar.

Pedicure

Op het moment dat je als diabetespatiënt valt onder zorgprofiel één of Simm’s 0, krijg je geen vergoeding van de behandelkosten uit de basisverzekering. Je kan in dat geval een aanvullende verzekering afsluiten bij een zorgverzekeraar. Er zijn echter verzekeraars die geen vergoeding bieden voor patiënten met een Simm’s 0 classificatie, let daarop bij het afsluiten van een aanvullende verzekering.