Print icon

Student met dwangklachten

Indien je last hebt van dwangklachten, kan dat je functioneren in het dagelijks leven en je studievoortgang behoorlijk in de weg zitten. Een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) leidt tot onbedwingbare, steeds wederkerende gedachten die je eigenlijk helemaal niet wilt hebben. Deze gedachten leiden vaak tot dwanghandelingen, die onvermijdbaar moeten worden uitgevoerd en wel volgens een vast stramien. De dwanghandeling moet worden uitgevoerd, omdat anders de angst bestaat dat er iets ernstigs zou kunnen gebeuren.

Wat is een OCS precies en hoe manifesteert het zich? En kan een OCS worden behandeld? Zo ja, in hoeverre komt de behandeling via je zorgverzekering voor vergoeding in aanmerking?

Wat is een OCS-stoornis?

Zoals eerder aangestipt, is een obsessieve-compulsieve stoornis een steeds terugkerend, ongewild gedachtepatroon. Bij deze gedachten horen dwanghandelingen, compulsies, die steeds opnieuw moeten worden uitgevoerd om bepaalde mogelijke ernstige gevolgen te voorkomen. Zo kan iemand met OCS bang zijn dat, indien hij zijn dwanghandeling niet uitvoert, een dierbare overlijdt. Hoewel de dwanghandelingen tijdelijk het angstgevoel of somberheid lijken te verminderen, belemmert het in feite je optimaal functioneren op werk of tijdens je studie doordat deze handelingen veel tijd in beslag kunnen nemen.

Iemand die dwangklachten heeft, is zich hier vaak wel van bewust. Toch blijft diegene de handelingen uitvoeren omdat het angst- en paniekgevoelens vermindert. Hoe een OCS ontstaat is niet helemaal duidelijk, wel is duidelijk dat erfelijkheid een rol kan spelen. Er bestaat een theorie die aangeeft dat het aantal neurotransmitters, signaalstoffen die zenuwimpulsen overdragen op je onder meer je spieren, invloed hebben op de mate van gevoeligheid die iemand heeft op angst- of paniekgevoelens. Ook de (aangeleerde) wijze waarop mensen omgaan met angst is bepalend, de opvoeding en ervaringen in het verleden zijn daarbij tekenend.

Hoe herken je symptomen van OCS?

Een OCS kan zich onder meer op de volgende wijzen manifesteren:

  • Voortdurend handen wassen
  • Specifieke treden overslaan bij het traplopen
  • Een handeling een vast aantal keer herhalen, bijvoorbeeld drie keer uit het keukenraam kijken voordat je de keuken verlaat
  • Zaken heel netjes en precies naast elkaar leggen op tafel
  • Continue rijtjes tellen in je hoofd
  • Steeds iets controleren, bijvoorbeeld of de autodeur op slot zit

Deze dwanghandelingen worden gedaan ter voorkoming of afwending van:

  • Het eventueel besmet raken met een ernstige ziekte
  • Het onverwachts overlijden van een dierbare
  • Gods afkeuring of boosheid
  • Een fout met eventuele ernstige gevolgen

Kan OCS worden behandeld?

De klachten van een OCS zijn goed te behandelen. Indien je last hebt van een obsessieve-compulsieve dwangstoornis is de psycholoog of psychiater het eerste aanspreekpunt. Niet alleen met professionele hulp, maar ook zelf kan je de klachten aanpakken. Het kan helpen om een eigen dagboek bij te houden en daarin op te schrijven welke gedachten door je hoofd schieten, de daarbij opkomende angstgevoelens en je reactie hierop. Op deze manier kan je met een andere bril op terugkijken naar deze situaties. Zijn de gedachten wel reëel en is er echt reden voor paniek? In het vervolg kan je tegenover deze nare, angst oproepende gedachten een positief, geruststellende gedachtebeeld zetten. Ten slotte kunnen mensen die dicht bij je staan en die je vertrouwt je helpen en steunen bij het aanpakken van de dwangklachten.

Het dagboekje is bovendien een hulpmiddel bij het bespreken van je dwanggedachten en –handelingen bij een professional. Bij een psychiater of psycholoog kan je terecht voor cognitieve gedragstherapie, door praten en oefeningen wordt je dan aangeleerd de gedachten en reacties op angstgevoelens te veranderen. Blijft je na deze therapie nog steeds klachten houden? Dan kunnen mogelijk medicijnen in de vorm van antidepressiva uitkomst bieden. Het eindresultaat dat je nog maar weinig last hebt van dwanghandelingen is goed haalbaar.

Vergoeding via je zorgverzekering

In principe kan je voor basale geestelijke gezondheidszorg terecht bij je huisarts. Deze zal je met dwangklachten doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater. In geval van cognitieve gedragstherapie of een andere vorm van therapie ter behandeling van je dwangklachten, valt deze zorg afhankelijk van de ernst van je klachten onder de basis- of gespecialiseerde-GGZ.

Er wordt vervolgens een zorgzwaarte-indicatie vastgesteld aan de hand van de ernst van je klachten. Afhankelijk van deze indicatie krijg je 4 tot 10 behandelingen volledig vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Indien je behandeling onder de gespecialiseerde-GGZ zorg valt, wordt bij de noodzaak van een langdurige behandeling geen maximum gesteld aan het aantal behandelingen dan wel gesprekken. Let er wel op dat de kosten, indien er nog eigen risico resteert, vallen onder het verplicht of vrijwillig een eigen risico.