Student met epilepsie

Studenten met epilepsie

Epilepsie is een chronische aandoening die in bepaalde gevallen studieproblemen kan veroorzaken. Epilepsie wordt gezien als een functiebeperking, maar er zijn ook veel studenten die geen of weinig studieproblemen ondervinden ondanks dat ze epileptisch zijn. Indien je aan epilepsie lijdt, krijg je in meer of mindere mate te maken met epilepsieaanvallen.

Er zijn verschillende oorzaken die de frequentie en intensiteit van de aanval bepalen, daarom verschillen de aanvallen van persoon tot persoon. De een heeft dus meer last van epilepsie dan de ander. In hoeverre kan er tijdens je studie rekening worden gehouden met epilepsie? Is het mogelijk medicatie te krijgen die de aanvallen onder controle houden? Zo ja, worden deze geneesmiddelen vergoed door je zorgverzekering?

Wat is epilepsie?

Epilepsie is een verstoring van boodschappen die hersencellen aan elkaar versturen via prikkels en chemische stoffen (neurotransmitters). Dit leidt tot een soort kortsluiting in je hersenen, een excessieve ontlading van zenuwcellen. Dit kan tot ernstige spasmen, verlies van bewustzijn en/of black-outs leiden.

De oorzaken van epilepsie kunnen zeer divers zijn. Epilepsie kan aangeboren zijn of in een later stadium optreden. Soms is er een aanwijsbare oorzaak, bijvoorbeeld hersenbeschadiging. Ook een genetische afwijking, hersentumor of hersenontsteking kunnen een epileptische aanval veroorzaken. Ten slotte zijn er plotseling optredende externe omstandigheden die een aanval kunnen uitlokken, zoals sterke temperatuurschommelingen, lichtflitsen of heftige emoties/stress.

Diagnose en behandeling

Indien de diagnose epilepsie is gesteld, kan helaas de oorzaak van de aanvallen in de meeste gevallen niet worden weggenomen. Epilepsiechirurgie is slechts in een zeer beperkt aantal gevallen mogelijk. Kan je geen passende medicatie slikken om de aanvallen onder controle te houden, is de oorzaak duidelijk in een hersengebied (epileptische haard) aanwijsbaar en is de chirurg overtuigd dat de oorzaak kan worden weggenomen? Dan kan je in aanmerking komen voor epilepsiechirurgie.

De meest voorkomende vorm van behandeling is het voorschrijven van medicatie. Deze medicijnen worden anti-epileptica genoemd. De medicijnen hebben als doel de aanvallen zoveel mogelijk te voorkomen en verminderen en werken dus niet genezend. Voorbeelden van medicijnen tegen epilepsie zijn carbamazepine, fenobarbital of lacosamide. Er zijn ook medicijnen die epileptische aanvallen kunnen stoppen, zoals benzodiazepine. Let op: de medicijnen kunnen bijwerkingen hebben die ook studiebelemmerend kunnen werken, zoals slaperigheid en hoofdpijn. Dit is per persoon verschillend.

Vergoeding door je zorgverzekering

De kosten die je maakt voor bijvoorbeeld de aanschaf van medicijnen tegen epilepsie krijg je in bepaalde gevallen vergoedt via je zorgverzekering of de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Zo krijg je via je basiszorgverzekering het kalmeringsmiddel benzodiazepine vergoed.

Ten slotte kan je in aanmerking komen voor een individuele subsidie van het Epilepsiefonds, indien je (medisch) noodzakelijke kosten zelf niet kan betalen. Je kan eenmaal in de twee jaar beroep doen op de subsidie.

Studievoorzieningen

Indien je regelmatig last hebt van aanvallen die je het studeren belemmeren, kan je in aanmerking komen voor aangepaste studievoorzieningen. Bij de meeste universiteiten en hogescholen kan je daarvoor in gesprek gaan met de decaan. Deze zal samen met jou kijken in hoeverre de universiteit of hogeschool tegemoet kan komen aan je studieproblemen. De studievoorzieningen worden vervolgens afgestemd op jouw persoonlijke situatie.

Copyright © 2005 - 2019 Studenten-Zorgverzekeringen.nl