Print icon

Student met Gilles de la Tourette

Er bestaan behoorlijk wat stereotypen over het syndroom van Gilles de la Tourette. Wat is Gilles de la Tourette precies? En wat voor invloed kan dit syndroom op je (studerende) leven hebben? De aandoening begint al vroeg in de kindertijd en is ongeneesbaar. Wel zijn er verschillende behandelvormen ter bestrijding van de symptomen. Welke behandelingen zijn dit en in hoeverre worden deze behandelingen vanuit je (aanvullende) zorgverzekering vergoed?

Wat is Gilles de la Tourette?

Gilles de la Tourette is een (soms erfelijke) aandoening van neurologische aard en komt al vroeg in de kindertijd tot uiting. Indien iemand aan deze aandoening lijdt, heeft hij of zij in meer of mindere mate last van tics. Dit zijn oncontroleerbare, zich vaak herhalende bewegingen of ongewenste geluiden. Deze tics zijn nauwelijks te stoppen, vergelijkbaar met een onbedwingbare niesbui. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen motorische en/of vocale tics.

Voorbeelden van motorische tics zijn:

 • Vaak knipperen met je ogen
 • Het maken van schuddende bewegingen met je hoofd
 • Oncontroleerbare oogbewegingen
 • Maken van obscene gebaren

Voorbeelden van vocale tics zijn:

 • Schreeuwen of blaffen
 • Maken van hik geluiden
 • Herhalen van woorden van jezelf of anderen
 • Schelden of ander obsceen taalgebruik

Hoewel de aandoening niet geneesbaar is, kunnen de meeste mensen die aan deze aandoening lijden zonder al te veel beperkingen een normaal leven leiden. De tics kunnen in verschijningsvorm, frequentie en ernst verschillen. Na de tienerjaren verminderen de klachten in veel gevallen. Wat kan je zelf doen om tics te verminderen?

 • Regelmatig sporten
 • Ademhalings- en/of ontspanningsoefeningen
 • Rust en regelmaat in je leven inbouwen
 • Je extra goed te concentreren op je bezigheden en er zo min mogelijk aandacht aan besteden
 • Probeer stressvolle situaties te vermijden

Op welke manieren kan Gilles de la Tourette worden behandeld?

Pas op het moment dat de symptomen zodanig heftig en frequent op de voorgrond treden en je dagelijks leven eronder komt te lijden, komt behandeling in beeld. Je kan kiezen uit verschillende behandelvormen die erop gericht zijn de verschijnselen van Gilles de la Tourette te verminderen. Een aantal voorbeelden:

Gedragstherapie

Via gedragstherapie is het mogelijk je tics beter onder controle te krijgen zodat je er minder last van hebt. Er zijn twee methoden ontwikkeld:

Exposure en responsepreventie

Het uitgangspunt van deze methode is je drang te bedwingen door de tics op het moment dat je ze voelt opkomen tegen probeert te houden. Je focust daarbij op de daaraan voorafgaande signalen van je lichaam, die onaangenaam kunnen zijn (bijvoorbeeld spanning in de buik).

Habit reversal

Deze methode focust op bewustwording van de tic waar je last van hebt. Op het moment dat je deze voelt aankomen, dien je op basis van deze methode een ‘tegenbeweging’ toe te passen om te voorkomen dat je de tic uitvoert.

Je kan voor deze therapieën terecht bij daartoe gespecialiseerde psychologen. In bepaalde gevallen kan ook de reguliere ‘cognitieve’ gedragstherapie uitkomst bieden om op een andere manier te leren kijken naar je aandoening. De tics worden hiermee echter niet aangepakt, deze therapievorm is puur gericht op je psychische gesteldheid.

Medicatie

Er zijn medicijnen, zogenaamde antipsychotica, beschikbaar om tics tegen te gaan. Er is immers geen medicijn die volledig alle symptomen kan wegnemen. Je kan hierbij denken aan bepaalde antidepressiva of medicatie die gebruikt wordt voor gerelateerde aandoeningen, zoals ADHD (interne link). Indien je aan Gilles de la Tourette lijdt, kom je ook in aanmerking voor medicinaal gebruik van cannabis.

Botox-injectie

Om een vervelende, pijnlijke of sociaal hinderlijke tic te onderdrukken kan voor een botox-injectie in het betreffende gebied worden gekozen. De botox remt een soepele overdracht tussen spier en zenuw, waardoor je minder snel last krijgt van tic-neigingen. Dit is echter geen definitieve oplossing, het blijft ongeveer 3 maanden werken.

In hoeverre worden deze behandelingen vergoed?

De gedragstherapieën worden uitgevoerd door daartoe gespecialiseerde psychologen. Deze zorg valt onder de basis- of gespecialiseerde GGZ zorg, welke grotendeels vergoed wordt door alle Nederlandse zorgverzekeraars. Hoe de vergoeding exact geregeld is kan verschillen per verzekeraar, raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden. Je kan er ook voor kiezen contact op te nemen met je verzekeraar en specifiek te vragen naar de gewenste vergoeding.

Op Medicijnkosten.nl kan je vinden of de voorgeschreven medicatie vergoed wordt. Er kan daarbij eventueel een eigen bijdrage gelden. Om deze vergoed te krijgen, dien je een aanvullende verzekering af te sluiten.

Bepaalde verzekeraars vergoeden het gebruik van medicinale cannabis volledig vanuit de basisverzekering indien je daarvoor een machtiging van je arts hebt ontvangen. Andere verzekeraars helemaal niet omdat het geen geregistreerd geneesmiddel is. Vraag dit dus goed na bij je verzekeraar, een machtiging betekent dus niet automatisch dat de kosten vergoed worden. Botox-injecties komen ten slotte niet voor vergoeding in aanmerking.