Student met ADHD

ADHD is een aandoening die bij studenten van grote invloed kan zijn op de studie en het dagelijkse leven, waardoor een behandeling soms noodzakelijk is. De behandeling van ADHD wordt echter niet altijd vergoed door de zorgverzekering. Je vindt hier alle informatie over de mogelijke behandelingen en bijbehorende vergoedingen.

Wat is ADHD?

De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. De benaming voor ADHD die in Nederland vaak gebruikt wordt is aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis of aandachtsdeficiëntie- en hyperactiviteitsstoornis. Deze naam komt voort uit de twee belangrijke kenmerken van ADHD.

  • Het aandachtstekort uit zich in concentratiegebrek. Iemand met ADHD kan niet genoeg aandacht geven aan één activiteit of onderwerp.
  • De hyperactiviteit vind je terug in zowel lichamelijke als innerlijke onrust. Dit uit zich in beweeglijkheid en impulsief gedrag Het constant reageren op gebeurtenissen in de omgeving en het ingeven aan impulsen zijn kenmerkend voor het drukke gedrag van personen met ADHD.
  • Een ander belangrijk kenmerk van ADHD kan zijn dat mensen hun emoties vaak heftiger voelen doordat deze minder efficiënt worden afgeremd dan bij mensen zonder ADHD.

ADHD valt het onder de Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen. De oorzaak van ADHD is nog steeds niet helemaal duidelijk. Wel is er ontdekt dat de aandoening deels genetisch bepaald is en dat er bij ADHD-patiënten altijd een andere hersenactiviteit waarneembaar is.

Behandelingen

Bij volwassenen met ADHD kan de behandeling door erkende behandelcentra uit verschillende onderdelen bestaan, namelijk: medicatie, therapie en individuele coaching. Uit welke onderdelen jouw behandeling precies zal bestaan, hangt af van jouw persoonlijke situatie en de behandelaar. Je hebt hier altijd zelf een eigen keuze in. De behandeling duurt vaak een aantal maanden. Na deze behandeling blijft medicatie in sommige gevallen van belang. Van de medicijnen voor ADHD is bewezen dat ze bij een grote groep de symptomen van de aandoening verminderen. Het nemen van deze medicijnen tijdens de eerste behandelfase verhoogt daarmee ook de focus die je hebt tijdens de therapie en coaching. Niet iedereen met ADHD gebruikt echter medicijnen, dit is een keuze die je zelf kunt maken.

Behandelcentra en kosten

Voor de behandeling van ADHD kan je terecht bij de grotere GGZ-instellingen, zoals de organisatie PsyQ. Deze behandelingen worden ook door de zorgverzekeraar vergoed. Instellingen zoals het ADHD-centrum Nederland en vrijgevestigde behandelaars bieden ook coachingstrajecten voor volwassenen met ADHD. De werking van deze en andere behandelmethodes is echter niet officieel bewezen. Deze alternatieve behandelingen worden dan ook bijna nooit vergoed door de zorgverzekeraar. Wanneer je een specifieke behandeling op het oog hebt, informeer dan altijd eerst bij je zorgverzekeraar naar de mogelijkheden voor een vergoeding.

Medicatie

Voor de behandeling van ADHD kan je een aantal soorten medicijnen innemen. De medicijnen die de eerste keus zijn tijdens de behandeling bevatten de stof methylfenidaat. De typen medicijnen verschillen in werkingsduur. De meest gebruikte medicijnen van deze soort zijn:

  • Ritalin: de werkingsduur van Ritalin is 2-5 uur
  • Concerta: de werkingsduur van Concerta is 8-12 uur
  • Medikinet: de werkingsduur van Equasym is 5-8 uur
  • Equasym: de werkingsduur van Equasym is 5-8 uur
  • Strattera: de werkingsduur van Strattera is 24 uur, wel moet het lichaam zo’n 4-6 weken wennen aan het medicijn voordat de werkingsduur van 24 uur optreedt.

Deze medicijnen zorgen ervoor dat de symptomen van ADHD verminderd worden of verdwijnen. Het gaat echter om een behandeling en geen genezing; zonder de medicijnen komen de symptomen terug.

Vergoeding medicijnen

Voor de vergoeding van medicijnen geldt als richtlijn het Geneesmiddelen Vergoeding Systeem (GVS). Medicijnen die in deze categorie vallen worden helemaal of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekering. Je moet deze medicijnen wel altijd voorgeschreven krijgen door de huisarts. Bij de medicijnen voor ADHD geldt Ritalin als de norm voor het Geneesmiddelen Vergoeding Systeem. Dit betekent dat je vanuit de basisdekking van de Nederlandse zorgverzekering een volledige vergoeding voor het medicijn Ritalin krijgt. Voor de overige medicijnen voor ADHD, zoals Concerta, Straterra en Medikinet, krijg je slechts gedeeltelijk een vergoeding door de zorgverzekeraar. Alles boven de prijs van Ritalin betaal je zelf in de vorm van een eigen bijdrage. Dit is de regel, omdat de werking van deze medicijnen volgens het GVS gelijk is aan Ritalin. Je kunt deze medicijnen volledig vergoed krijgen wanneer je een aanvullende zorgverzekering afsluit. Bereken hier hoeveel je kwijt bent aan eigen bijdrage voor de medicijnen die je gebruikt.

Eigen risico

Voor de basisverzekering geldt altijd een eigen risico. Voor 2020 is dit een bedrag van € 385,-. Dit houdt in dat je de eerste € 385,- aan zorgkosten die je maakt zelf moet betalen. Pas daarna begint de zorgverzekeraar met vergoeden. Wanneer je ADHD hebt en bezig bent of gaat starten met een behandelingstraject, is het dus niet verstandig om vrijwillig je eigen risico te verhogen.

Aanvullende zorgverzekering

Om andere medicijnen dan Ritalin voor de behandeling van ADHD te laten vergoeden door de zorgverzekering, moet jij je aanvullend laten verzekeren. Je verzekert je dan voor de mogelijkheid om buiten de geneesmiddelenlijst van de overheid (de GVS) een 100% vergoeding te krijgen. Vaak stellen verzekeraars wel een maximumbedrag aan vergoeding per jaar. Dit hoogte van dit bedrag verschilt per verzekeraar.

Keuze zorgverzekeraar

De behandeling van ADHD kan jou, wanneer jij kiest voor een andere behandelingsmethode dan Ritalin, dus aardig wat geld kosten. Wanneer je ADHD hebt is het daarom erg belangrijk dat je dit meeneemt in de keuze voor een zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars bieden andere vergoedingen, voorwaarden en maandpremies. Bij de ene verzekeraar kan je dus meer geld terugkrijgen voor bepaalde medicijnen voor ADHD dan bij een andere verzekeraar.

Gedragstherapie

Naast medicatie kan ter ondersteuning en behandeling van ADHD worden gekozen voor verschillende typen gedragstherapie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cognitieve gedragstherapie van de GGZ speciaal gericht op de behandeling van ADHD: deze therapie richt zich op het aanpakken van negatieve gevoelens en gedachten die er voor zorgen dat je nog sneller bent afgeleid of bepaalde (studie)taken bewust gaat vermijden. De therapie helpt je omgaan met negatieve gevoelens en gedachten, deze in een ander daglicht zetten met als resultaat dat je beter zal functioneren en je beter zal voelen in het dagelijks leven.

In hoeverre worden deze therapievormen vergoed? In de meeste gevallen wordt de therapie, met een verwijsbrief van je huisarts, volledig door je zorgverzekeraar vergoed. Het kan zijn dat je verzekeraar werkt met zogenaamde gecontracteerde zorgverleners. Dit betekent dat je alleen bij deze zorgverleners de behandeling volledig vergoed krijgt. Kies je voor een andere behandelaar waar geen afspraken mee zijn gemaakt? Dan kan het zijn dat je de behandeling slechts gedeeltelijk vergoed krijgt.

Vergoedingen verzekeraars

De verzekering voor medicatie valt vaak binnen een aanvullend pakket met meerdere vergoedingen. Dit bepaalt ook de maandpremie van de aanvullende verzekering. Het is daarom belangrijk om voor een pakket te kiezen met andere vergoedingen waar je ook iets aan hebt. Een aantal voorbeelden van verzekeringspakketten met een vergoeding voor de eigen bijdrage bij ADHD-medicatie in 2020 zijn:

ADHD en depressie

ADHD en depressie zijn niet direct wetenschappelijk aan elkaar gerelateerd, maar komen wel vaak tegelijkertijd voor. Het niet kunnen omgaan met je ADHD in combinatie met de symptomen van ADHD kan leiden tot depressieve gevoelens. Meestal krijg je bij een combinatie tussen ADHD en een depressie eerst een behandeling voor de depressie en daarna pas de voor de ADHD. Het kan bij medicijnen namelijk even zoeken zijn naar de juiste dosering.

Bronnen / Controle van deze informatie

Forte GGZ Logo

Informatie op deze pagina is op 22 mei 2019 nagekeken door een psychiater en klinisch psycholoog van Forte GGZ (https://forteggz.nl/)