Student met kind

  • Vergoedingen en ondersteuning student met kind

   Ook wanneer je nog studeert kun je al vader of moeder zijn of worden. Dit kan een bewuste keuze zijn of je overkomen. Wat jouw situatie ook is, je wilt natuurlijk het beste voor je kind. Hierbij hoort ook dat je ervoor zorgt dat jouw kind goed verzekerd is. Daarom is het als ouder van groot belang om de juiste zorgverzekering te kiezen. Verder is het belangrijk om rekening te houden met de medische kosten van een bevalling en kraamzorg.

   Bekijk de vergoedingen

Je kinderen meeverzekeren

Tot hun 18e jaar zijn kinderen gratis meeverzekerd bij de zorgverzekering van de ouders. Wanneer beide ouders verschillende zorgverzekeringen hebben is het verstandig het kind te laten bijverzekeren bij de meest uitgebreide zorgverzekering.

Zwangerschap verzekerd

Met je basiszorgverzekering ben je gedekt voor een aantal medische kosten rondom zwangerschap. De belangrijkste zaken die verzekerd zijn:

 • Een echo bij 12 weken zwangerschap en een echo bij 20 weken zwangerschap.
 • De tijd die je doorbrengt in het ziekenhuis rondom de bevalling. Wanneer je verblijf geen medische noodzaak heeft moet je wel een eigen bijdrage betalen.
 • Zorg van de huisarts, verloskundigen en medisch specialisten.
 • Kraamzorg na de bevalling. Voor deze kraamzorg geldt een eigen bijdrage van 4 euro per uur. Wanneer je ontdekt dat je zwanger bent en wanneer jouw baby geboren is, dan moet je dit zo snel mogelijk doorgeven aan jouw zorgverzekeraar.

Eigen risico

In 2018 is er een verplicht eigen risico van €385,- op gezondheidszorg. Dit eigen risico geldt niet voor kraamzorg en verloskundige hulp. Wel vallen bijvoorbeeld ziekenvervoer, bepaalde medicijnen en de vlokkentest onder dit eigen risico. Voor meeverzekerde kinderen wordt geen eigen risico gevraagd.

Aanvullende verzekeringen

Voor de zorg die niet door je basiszorgverzekering vergoed wordt kun je een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Wanneer je kinderen hebt is dit een verstandige optie. Op die manier kom je niet voor onverwachte en hoge zorgkosten te staan en kun je jouw kinderen alle medische zorg bieden. Een paar voorbeelden van zaken die je aanvullend kunt verzekeren zijn:

 • Een vergoeding van de eigen bijdrage voor kraamzorg
 • Zwangerschapscursus
 • Lactatiekundige hulp
 • Orthodontie
 • Tandartskosten
 • Kinderbrillen en lenzen
 • Stottertherapie

Het is voor iedereen persoonlijk welke opties je graag verzekerd wilt hebben en welke aanvullende verzekering dus het beste bij je past. Wanneer jij en je partner verschillende aanvullende verzekeringen hebben kun je zelf kiezen bij welke verzekering je de kinderen laat meeverzekeren.

Lactatiekundige hulp

Indien je tegen problemen aanloopt bij het geven van borstvoeding, kan lactatiekundige hulp (ook wel borstvoeding-therapie genoemd) uitkomst bieden.

Wat doet een lactatiekundige?
Een lactatiekundige helpt je bij een gebrekkige melkproductie of groei van je kindje. Ook kan je bij de lactatiekundige terecht voor advies en voorlichting met betrekking tot borstvoeding.

In hoeverre wordt lactatiekundige hulp vergoed?
De hulp van een lactatiekundige komt niet voor vergoeding in aanmerking vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Wel is het mogelijk een aanvullende verzekering af te sluiten met een vergoeding voor lactatiekundige hulp. Aan deze vergoeding kunnen door de verzekeraar nadere voorwaarden worden gesteld.

Verzekeraars

Voorwaarde

Avéro Achmea, De Friesland, Delta Lloyd, Interpolis, Menzis, OHRA, ONVZ, OZF, PNOzorg, Pro Life, Salland, Salland Zorgdirect, United Consumers, VGZ, VvAA Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid

De lactactiekundige dient aangesloten te zijn bij de NVL (Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen) en erkend IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant)

De Friesland, Delta Lloyd, IZA, IZZ, Pro Life, VGZ

Je hebt een verwijsbrief van je verloskundige, huis- of CB-arts nodig volgens het verwijzingsprotocol

Vergoeding Lactatiekundige hulp

In onderstaand overzicht hebben wij de vergoeding van lactatiekundige hulp bij een aantal verschillende aanvullende zorgverzekeringen bij zorgverzekeraars met elkaar vergeleken.

De Friesland

Dekkingspercentage

Vergoeding

Premie per maand

AV Optimaal

100%

Max. €100 per bevalling

€42,95

Naar website De Friesland

Ditzo

Dekkingspercentage

Vergoeding

Premie per maand

ZorgBeter

100%

Max. 4 uur bij elke bevalling

€8,90

ZorgBest

100%

Max. 6 uur bij elke bevalling

€26,50

Naar website Ditzo

 

Zilveren Kruis

Dekkingspercentage

Vergoeding

Premie per maand

Aanvullend **

100%

Max. €80 ieder jaar en €75,- bij iedere bevalling

€15,95

Aanvullend ***

100%

Max. €80 ieder jaar en €75,- bij iedere bevalling

€24,95

Aanvullend ****

100%

Max. €115 ieder jaar en €75,- bij iedere bevalling

€45,95

Naar website Zilveren Kruis

Univé

Dekkingspercentage

Vergoeding

Premie per maand

Aanvullend Beter

100%

Max. €50 (alle consulten) en €80,- (borstkolfhuur)

€19,50

Aanvullend Best

100%

Max. €75 (alle consulten) en €80,- (borstkolfhuur)

€32,50

Gezin

100%

Max. €100 (alle consulten) en €80,- (borstkolfhuur)

€53,95

Naar website Univé

Gezinspolis

Het is ook mogelijk om een speciale gezinspolis als aanvullende verzekering af te sluiten. Met deze aanvullende polis kun je alle verzekeringen voor het gezin in één keer regelen en betaal je overzichtelijk maar een premie maand. Ook ben je met een gezinspolis verzekerd voor aanvullende zaken die specifiek voor jonge ouders handig zijn. Niet alle verzekeraars bieden deze polis aan. Voorbeelden van uitgebreide gezinspolissen zijn:

 • VGZ Gezin Uitgebreid: Belangrijke dekkingen van deze polis zijn de volledige vergoeding bevalling, 80% vergoeding tot maximaal €2500,- voor orthodontie tot 18 jaar en een vergoeding voor kinderbrillen (max. € 200,- per 3 jaar). De verzekering kost in 2018 €54,99 per maand.

Tandarstkosten

Kinderen zijn meeverzekerd voor alle zaken die in de basisverzekering en in jouw aanvullende polis vergoed worden. Daarnaast zijn kinderen automatisch tot hun 18e jaar verzekerd voor tandartskosten. Pas vanaf je 18e jaar moet je zelf betalen voor tandartskosten of je hier aanvullend voor laten verzekeren. Behandelingen bij de orthodontist vallen niet onder het basispakket. Wanneer je jonge kinderen hebt kan verstandig zijn om een aanvullend pakket te kiezen waarin orthodontie kosten vergoed worden.

Tegemoetkomingen

Voor veel studerende ouders is het moeilijk om maandelijks rond te komen. Je moet de kosten voor je studie betalen, je kind onderhouden en in je eigen levensonderhoud voorzien. Om je hierbij te helpen zijn er aantal bijdragen van de overheid waar je misschien voor in aanmerking komt.

Kinderbijslag
Kinderbijslag is een bijdrage van de overheid. Wanneer je kinderen jonger dan 18 jaar hebt, dan heb je recht op kinderbijslag. Deze bijdrage is niet afhankelijk van je inkomen en wordt ieder kwartaal uitbetaald. Je kunt kinderbijslag aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is een maandelijkse toeslag. Of je recht hebt op deze toeslag en de hoogte van de bijdrage hangt af van het inkomen van het gezin en het aantal kinderen. Het kindgebonden budget wordt uitgekeerd door de Belastingdienst. Je hoeft dit niet aan te vragen, het toekennen hiervan gaat automatisch op basis van je persoonsgegevens.

De Wet Kinderopvang
Vanuit de Wet Kinderopvang is bepaald dat de overheid, de werknemers en de werkgevers samen de kosten voor kinderopvang betalen. Wanneer je als student geen fulltime werkgever hebt, neemt de Belastingdienst deze bijdrage voor haar rekening. Voorwaarde hiervoor is dat jouw opleiding officieel erkend wordt. Je moet de vergoeding zelf aanvragen bij de Belastingdienst.

Toeslag DUO
Wanneer je kinderen hebt en studeert kun je bovenop je studiefinanciering bij DUO een toeslag aanvragen die jou ondersteunt in de kosten van het opvoeden van een kind. Dit is de éénoudertoeslag voor alleenstaande ouders en de partnertoeslag voor gezinnen. Voor deze toeslag gelden dezelfde regels als voor je prestatiebeurs.

Afstudeersteun
De afstudeersteun is een financiële compensatie voor studenten die door persoonlijke omstandigheden studievertraging hebben opgelopen. Een van deze omstandigheden is zwangerschap. Deze steun moet je aanvragen bij jouw opleidingsinstelling. Neem hiervoor contact op met je studieadviseur.

Copyright © 2005 - 2019 Studenten-Zorgverzekeringen.nl