Veranderingen in 2016

Met Prinsjesdag 2015 achter de rug kunnen we nu eindelijk met zekerheid de veranderingen in de zorgverzekering voor het jaar 2016 bekend maken. Voor de definitieve bekendmaking werd er al een hoop gespeculeerd over de mogelijke veranderingen, zo zou de vrije artsenkeuze enorm beperkt worden. Het blijkt een storm in een glas water te zijn geweest en de veranderingen op het gebied van vrije artsenkeuze lijken uiteindelijk flink mee te vallen. We houden je niet langer in spanning: wat gaat er dit jaar allemaal precies veranderen aan je zorgverzekering?

Kijk voor de veranderingen in 2017 op onze pagina studenten zorgverzekering 2017.

Ben je op zoek naar een overzicht van goedkope studentenzorgverzekeringen? Op onze top 5 studentenverzekeringen vergelijken wij een aantal zorgverzekeraars.

Top 5 Studenten Zorgverzekering

De hoofdpunten

De meest noemenswaardige verandering voor 2016 op een rijtje:

 • Het eigen risico gaat stijgen met €10,- ten opzichte van vorig jaar. Het eigen risico voor 2016 zal €385,- bedragen
 • De premie voor je zorgverzekering zal gemiddeld €85,- op jaarbasis stijgen
 • De maximale zorgtoeslag is in 2016 83 euro per maand.
 • De vrije artsenkeuze, op het moment dat je een budgetpolis hebt afgesloten, blijft gewoon bestaan
 • De basisverzekering verandert inhoudelijk op diverse punten; noemenswaardig zijn de toevoegingen van een tweetal medicijnen en het behoud van de vergoeding van kraamzorg in het basispakket

Eigen risico: ga je meer betalen?

Het eigen risico, het deel van je zorgrekeningen waar je (eenmalig tot het bedrag is besteed) zelf je portemonnee voor moet omdraaien, is een jaarlijks stijgende kostenpost. In 2008 is het eigen risico ingevoerd en sindsdien is dit bedrag jaarlijks gestegen. Vorig jaar bedroeg het eigen risico nog €375,-. Dit jaar stijgt het eigen risico met een tientje, naar €385,-.

Premie zorgverzekering 2016

De zorgpremie zal in 2016 gaan stijgen met ongeveer €7,- per maand, wat neerkomt op €85,- per jaar. Dit bedrag is een schatting van het Ministerie van Volksgezondheid, gebaseerd op de rekenpremie en een schatting van de nominale opslag. Uiteindelijk hebben de zorgverzekeraars de hoogte van de premies in de hand. De premies zullen in in de loop van oktober en november bekend worden gemaakt. Veel verzekeraars wachten hier zo lang mogelijk mee, omdat ze bang zijn dat andere verzekeraars met een lagere premie klanten wegkapen. Verzekeraars moeten in ieder geval voor 19 november de premies bekend maken.

Zorgtoeslag: hoeveel zorgtoeslag ga je ontvangen?

De zorgtoeslag stijgt in 2016 met €5,- per maand (je ontvangt €83,- per maand). Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen dien je te voldoen aan de inkomenseis en geldt een maximumbedrag aan spaargeld wat je op je rekening mag hebben staan.

Verandering in je basispakket

Ook in het basispakket van de zorgverzekering worden de nodige veranderingen doorgevoerd. Zo blijft:

 • De vergoeding van kraamzorg in het basispakket;
 • Wordt de vergoeding van een aantal (nieuwe) medicijnen aan het basispakket toegevoegd, bijvoorbeeld Viekirax en Exciera tegen chronische hepatitis C of het medicijn Belimumab voor de ziekte SLE.
 • Sportartsbehandelingen vallen nu ook onder het basispakket

Vrije artsenkeuze: wat verandert er aan het eind van de rit?

Het leek er in eerste instantie op dat de vrije zorgkeuze behoorlijk beperkt zou worden. Het plan werd in de politiek (en ook daarbuiten, bijvoorbeeld door het Comité Vrije Artsenkeuze en advocaat Spong) met de nodige kritiek ontvangen. Om deze reden kwam het plan de Eerste Kamer dan ook niet door. Het voorstel zou overigens de eerstelijns (huisarts) en spoedeisende zorg niet beïnvloeden.

Het plan behelsde een verandering van art. 13 van de Zorgverzekeringswet. Op dit moment dienen zorgverzekeraars de zorg die je ontvangt bij een zorgverlener, ook al zijn hier geen afspraken mee gemaakt, te vergoeden. De verandering zou betekenen dat verzekeraars niet meer verplicht zijn bij niet-gecontracteerde zorgverleners de behandeling te vergoeden. Het ging daarbij om de zogenaamde budgetpolissen, waarbij je alleen een vergoeding krijgt indien je gebruik maakt van zorg bij een gecontracteerde zorgverlener. Volgens de zorgverzekeraars zou maar een kleine groep patiënten hiervan de dupe zou worden, veel verzekerden hebben. De restitutiepolis, die je deze keuzevrijheid blijft bieden, is echter wel meer aan de prijs.

Wat gaat er nu precies veranderen?

Minister Schippers (Volksgezondheid) heeft als reactie op deze kritiek een ander voorstel ingediend: in dit voorstel wordt er amper aan de vrije artsenkeuze getornd. De budgetpolis blijft intact en je krijgt dus gewoon een vergoeding voor de zorgkosten die je maakt bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. Bij een budgetpolis komt dit neer op ongeveer 75% van de gemaakte zorgkosten. In het nieuwe voorstel krijg je uiteindelijk:

 • Korting op het eigen risico indien je er voor kiest zorg te ontvangen van een zorgverlener waar door je verzekeraar afspraken mee zijn gemaakt;
 • Zorgverleners worden een grotere vrijheid toegekend bij de uitvoering van de behandeling;
 • Er zal scherper toezicht worden gehouden op fuserende zorginstellingen.

Overige veranderingen in de zorg

Een aantal andere noemenswaardige veranderingen zijn:

 • In totaal wordt €375 miljoen euro in de Nederlandse gezondheidszorg geïnvesteerd door de overheid. Daarvan gaat €100 miljoen naar de opleiding van verpleeghuispersoneel en €133 miljoen naar de verbetering van de verpleeghuiszorg;
 • Verpleeghuis patiënten krijgen €1000,- per jaar dag ten behoeve van de dagbesteding om de persoonlijke aandacht te kunnen vergroten;
 • Voor problematiek met betrekking tot het PGB (Persoonsgebonden Budget) wordt een bedrag van €20 miljoen uitgetrokken.