Veranderingen in 2017

Op deze pagina tref je de ontwikkelingen en wijzigingen in het Nederlandse zorgstelsel en de zorgverzekering aan. Op deze page vind je een overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekering en ons zorgstelsel in 2017!

Bekendmaking wijzigingen zorg 2017

Op 20 september 2016 heeft koning Willem Alexander, net als afgelopen jaar, de troonrede voorgedragen en onder meer de veranderingen in de zorg kenbaar gemaakt. Sinds het jaar 2001 zijn de kosten voor de Nederlandse gezondheidszorg enorm gestegen: in 2016 bedroegen de totale kosten ongeveer 74,6 miljard euro. Om je beeld te schetsen: dat is ongeveer een derde van de totale overheidsuitgaven! Als de kosten op deze snelheid door blijven groeien, maken de zorgkosten in 2040 zo’n 50% van de totale rijksuitgaven uit. Voor het jaar 2017 zijn de totale zorguitgaven geschat op 75 miljard euro.

Ga direct naar de

Top 5 Studenten zorgverzekeringen

en sluit binnen 5 minuten een studenten zorgverzekering af!

Wat gaat er allemaal in 2017 veranderen?

De volgende wijzigingen zijn inmiddels bekend gemaakt in de troonrede van 20 september 2016.

  • Het verplicht eigen risico zal niet stijgen en blijft, net als in 2016, €385,- voor het komende zorgjaar
  • De premies stijgen in 2017 gemiddeld met 95 euro per jaar, dat komt neer op een premiestijging van gemiddeld ongeveer 8 euro per maand. De premies in 2017 zijn gestegen als gevolg van nieuwe, dure medicatie, een basispakket dat is uitgebreid en hogere kosten voor wijkverpleging.
  • De maximale zorgtoeslag stijgt naar € 88,- per maand.
  • De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) daalt van 5,5% naar 5,4%.

Ook de samenstelling en inhoud van het basispakket is in 2017 aan verandering onderhevig. In eerdere nieuwsberichten werd uiteengezet dat de werelddekking voor spoedeisende zorg in het buitenland wellicht zou worden afgeschaft in 2017. Uiteindelijk blijft de werelddekking voor medisch noodzakelijke zorg gewoon in het basispakket zitten. Het basispakket wordt in 2017 uitgebreid met de volgende vergoedingen:

Heropname vergoeding ooglidcorrectie en borstconstructie
In 2017 worden bepaalde cosmetische, chirurgische ingrepen weer opgenomen in het basispakket. Het betreft bovenooglidcorrecties, medisch noodzakelijke besnijdenissen of het aanbrengen van een prothese in de borst bij (trans)vrouwen zonder borstgroei. Deze zaken worden vanaf 2017 vanuit de basisverzekering vergoed.

Eerstelijns verblijf zorginstelling toegevoegd aan basispakket in 2017
Indien tijdelijk verblijf in een zorginstelling noodzakelijk is, wordt dit op dit moment nog vergoed vanuit een aparte subsidieregeling. Het betreft mensen die zorg in een verpleegtehuis of zorghotel nodig hebben om daar te herstellen van de ondergane operatie. Begin 2017 zal deze vergoeding worden opgenomen in de basiszorgverzekering.

Ziekenhuisnota’s worden duidelijker
In 2017 zal op je ziekenhuisnota duidelijker worden omschreven welke medicijnen bij je behandeling horen en welke los daarvan in rekening worden gebracht. De nota wordt hierdoor extra inzichtelijk voor de zorgverzekeraar en natuurlijk jou als patiënt.

Overige bekende veranderingen
Aan het basispakket worden bovendien de volgende zaken toegevoegd:

  • Een vergoeding voor max. 37 behandelingen wat betreft oefen- of fysiotherapie voor patiënten die kampen met etalagebenen;
  • Volledige vergoeding kunsttanden voor jongeren tot 23 jaar waarbij blijvende hoek- of snijtanden ontbreken door een ongeval of door het ontbreken van nieuwe tanden na het wisselen.
  • Minder strenge voorwaarden met betrekking tot het klikgebit en eigen bijdrage voor behandelkosten (10% onderkaak, 8% bovenkaak)
  • Er zal vanaf 2017 geen eigen risico meer gelden voor sommige zorgvormen: voorgeschreven dieetvoeding (op recept van je diëtist of arts) of zorgprogramma’s die de gezondheid bevorderen
  • Patiënten met een chronische, ernstige darmverstopping krijgen een experimentele behandeling tot max. 4 jaar en 9 maanden vergoed

Veranderingen in de zorg 2016

Benieuwd naar de veranderingen in de zorg van afgelopen jaar? Bekijk onze pagina over de veranderingen in de zorg 2016.