Veranderingen in 2018

Op dinsdag 19 september 2017 heeft Koning Willem Alexander de troonrede opgelezen en de veranderingen in de zorg, het zorgstelsel en de zorgverzekering voor het jaar 2018 definitief bekend gemaakt. Onder meer de zorgpremie en de zorgtoeslag stijgen, het eigen risico blijft gelijk. Ook de inkomensafhankelijke bijdrage wijzigt. Op deze pagina geven we je een actueel overzicht van alle veranderingen.

Benieuwd naar onze top 5 studentenverzekeringen? Hier vergelijken wij een aantal zorgverzekeraars.

Top 5 Studenten Zorgverzekering

Uitbreiding basispakket zorgverzekering

Uit de troonrede blijkt dat er verschillende veranderingen in het basispakket van de zorgverzekering worden doorgevoerd in 2018. Het gaat om:

  • De eerste 12 oefentherapiebehandelingen ter behandeling van artrose: deze kunnen volledig worden gedeclareerd uit het basispakket. Ook hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald.
  • Een volledige vergoeding voor zittend ziekenvervoer voor oncologiepatiënten die immuuntherapie ondergaan.
  • Vanaf 1 januari 2018 wordt een vergoeding geboden voor de verzorging van minderjarigen (bij inname van medicatie of hulp bij het wassen) die geneeskundige zorg behoeven.
  • Er worden nieuwe geneesmiddelen toegevoegd aan het basispakket, onder meer om darmverstopping te behandelen, hepatitis C en borstkanker.

Eigen risico 2018 toch gelijk

Het eigen risico blijft in 2018 gelijk aan het afgelopen jaar, namelijk €385,- op jaarbasis. Op 19 september 2017 werd in eerste instantie bekendgemaakt dat het eigen risico verhoogd zou worden naar €400,-. De reden van de stijging werd neergelegd bij onder meer nieuwe, duurdere medicatie, stijging van de lonen en vergrijzing. Deze stijging is echter een dag later door de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie teruggetrokken.

Zorgtoeslag 2018

De zorgtoeslag voor alleenstaande studenten zonder toeslagpartner zal met gemiddeld €6,- per maand stijgen. Dat betekent dat je in 2018 in totaal €72,- meer zorgtoeslag zou kunnen ontvangen.

Zorgpremie 2018

In 2018 stijgt de nominale premie gemiddeld met €26,- op jaarbasis. Dat betekent dat je gemiddeld zo’n €2,13 per maand meer betaalt voor je zorgverzekering ten opzichte van het voorgaande jaar.

De Nederlandse zorgverzekeraars hebben weinig reserves meer over, waardoor deze gelden in de toekomst niet meer kunnen worden gebruikt om de premies laag te houden. Afgelopen jaar heeft dit al tot een stijging van de premie tot gemiddeld €100,- per maand geleid. Daarnaast kost het overhevelen van AWBZ-taken per verzekerde €100,-, een bedrag dat over 5 jaar wordt uitgespreid. Ook is geïnvesteerd in zorginstellingen voor langdurige zorg om faillissement te voorkomen. Tot slot draagt de inflatie bij aan de stijging van de nominale zorgpremie.

Inkomensafhankelijke bijdrage

Een groot deel van alle zorgkosten in Nederland worden bekostigd via de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Wet langdurige zorg (wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). De bijdrage bestaat uit een premiebedrag dat wordt ingehouden op inkomens van werknemers. Ondernemers en het bedrijfsleven dragen deze premie zelf af bij de aangifte inkomstenbelasting. De inkomensafhankelijke bijdrage voor werknemers en werkgevers zijn vastgesteld op het volgende percentage:

  • Bijdrage Zvw werknemers: 6,9% van het inkomen;
  • Bijdrage Zvw werkgevers: 5,65% van het inkomen;
  • Bijdrage Wlz werknemers: 9,65% van het inkomen;
  • Bijdrage Wlz werkgevers: 9,65% van het inkomen.