Veranderingen in 2019

Op het moment zijn alle zorgpremies voor 2019 bekend gemaakt. Na Prinsjesdag was al duidelijk dat de zorgpremie ging stijgen, inmiddels zijn echt alle bedragen bekend. Hieronder lees je, wat er naast de premie, in 2019 nog meer verandert ten opzichte van 2018.  

Top 5 Studenten Zorgverzekering

Veranderingen basispakket zorgverzekering

Uit de troonrede bleek dat er verschillende veranderingen in het basispakket van de zorgverzekering worden doorgevoerd in 2019. Het gaat om:

  • Loop je door je overgewicht bepaalde gezondheidsrisico’s? Dan kan je in 2019 bepaalde hulp krijgen die vergoed wordt.
  • Gebruik je zware paracetamol en voedingssupplementen dan zul je dit in 2019 uit eigen zak moeten betalen, want dit gaan niet meer worden vergoed vanuit de zorgverzekering. 
  • Hiernaast zijn er nog meer veranderingen, maar waarschijnlijk  zul je hier als student niks van merken, zoals de uitbreiding van vergoeding van zittend ziekenvervoer.

Eigen risico 2019 blijft gelijk

Het eigen risico blijft in 2019 gelijk aan het afgelopen jaar, namelijk €385,- op jaarbasis. Dit was al eerder toegezegd door het kabinet, maar dit is nu definitief. 

Eigen bijdrage vastgesteld voor  2019

De eigen bijdrage is voor 2019 is gemaximeerd op €250,-. Wil je weten wat het verschil is tussen de eigen bijdrage en het eigen risico, kijk dan hier

Zorgtoeslag stijgt in 2019

De zorgtoeslag voor studenten is gestegen, in 2019 is de maximale zorgtoeslag die je kan ontvangen €99,-.  Wil je weten op hoeveel zorgtoeslag je exact recht hebt? Dan kun je hier uitrekenen op hoeveel toeslag je recht hebt.  

Zorgpremie stijgt in 2019 

De Nederlandse zorgverzekeraars hebben weinig reserves meer over, waardoor deze gelden in de toekomst niet meer kunnen worden gebruikt om de premies laag te houden. Afgelopen jaar heeft dit al tot een stijging van de premie tot gemiddeld €100,- per jaar geleid. Daarnaast draagt de inflatie bij aan de stijging van de nominale zorgpremie.