Veranderingen in 2020

Nu de troonrede is voorgelezen op Prinsjesdag, kunnen we op een rijtje zetten wat er in 2020 allemaal gaat veranderen binnen de zorg. Onder meer de zorgpremie en de zorgtoeslag stijgen, het eigen risico blijft gelijk. Daarnaast gaan de collectieven op de schop. Op deze pagina geven we je een actueel overzicht van alle veranderingen.

Top 5 Studenten Zorgverzekeringen

Uitbreiding basispakket zorgverzekering

Uit de troonrede blijkt dat er verschillende veranderingen in het basispakket van de zorgverzekering worden doorgevoerd in 2020. Het gaat om:

  • Volledige vergoeding van stoppen-met-roken-programma’s. Hierbij gaat het om gedragsmatige ondersteuning bij het stoppen met roken en de bijbehorende medicatie. Eerder werd het eigen risico hiervoor nog aangesproken, vanaf 2020 zijn deze programma’s hiervan vrijgesteld
  • De logeervergoeding wordt uitgebreid voor patiënten die ver moeten reizen voor hun behandeling
  • Er worden nieuwe geneesmiddelen toegevoegd aan het basispakket, onder meer de medicijnen abemacicilib en durvalumab tegen kanker
  • Ook worden er weer medicijnen terug gebracht in de basisverzekering. Het middel Fampyra wat sommige MS patienten gebruiken valt in deze categorie

Hiernaast zijn er nog een aantal veranderingen, maar deze zien vooral op ouderen, waardoor deze niet relevant zijn voor jongeren en studenten.

Eigen risico 2020 toch gelijk

Het eigen risico blijft in 2020 gelijk aan het afgelopen jaar, namelijk €385,- op jaarbasis. Hiermee blijft het eigen risico voor het vijfde jaar op rij gelijk. Voor wie wil blijft het mogelijk om het eigen risico te verhogen, dit kan tot een maximum van €885,-.

Zorgtoeslag 2020

De zorgtoeslag voor alleenstaande studenten zonder toeslagpartner zal met maximaal €67,- op jaarbasis stijgen. Voor meerpersoonshuishoudens is dit zelfs €95,-, de stijging van de zorgtoeslag lijkt dus hoger dan die van de zorgpremies. Dit is een interessant gegeven en zorgt ervoor dat het wellicht weer mogelijk is om meer zorgtoeslag te ontvangen dan premie te betalen.

Zorgpremie 2020

In 2020 stijgt de zorgpremie naar verwachting met €40,- op jaarbasis. De definitieve stijging wordt pas bekend gemaakt, wanneer alle zorgverzekeraars hun nieuwe zorgpremies hebben gepubliceerd.

De verhoging wordt vooral veroorzaakt door de vergrijzing, men verwacht dat er in 2020 maar liefst 2,5 miljard meer wordt uitgegeven aan zorg dan het jaar ervoor. Dit bedrag moet natuurlijk ergens vandaan komen en dus wordt ondermeer onze zorgpremie zwaarder belast.

Zorgcollectieven

Er werd al voor gewaarschuwd, maar tijdens Prinsjesdag is gebleken dat definitief het mes gaat in onze zorgcollectieven. Middels deze collectieven kreeg bijna elke Nederlander korting op zijn zorgpremie. Niet alleen wordt het aantal collectieven teruggebracht, de korting die je krijgt wordt ook gehalveerd. Tot 2020 kreeg je door je aan te sluiten bij een collectief maximaal 10% korting, vanaf 2020 wordt dit gemaximeerd op 5% korting.

Top 5 Studenten Zorgverzekeringen