Print icon

Veranderingen zorgverzekering 2021

Jaarlijks verandert de zorgverzekering en het Nederlandse zorgstelsel. Deze veranderingen worden officieel bekend gemaakt in de troonrede op 15 september 2021. Op deze pagina vind je actuele informatie over alle wijzigingen in de zorg voor het jaar 2021, waaronder de inhoud van het basispakket, de zorgpremie, zorgtoeslag en het eigen risico.

Veranderingen zorgverzekering 2021 in een notendop

De belangrijkste wijzigingen van dit jaar zijn:

 • De zorgpremie zal gemiddeld €5,- per maand hoger uitvallen;
 • Het eigen risico blijft gelijk met €385,-;
 • De zorgtoeslag stijgt: €3,67 per maand;
 • Uitbreiding van het basispakket, waaronder aanvullende paramedische zorg in in verband met het coronavirus.

Stijging zorgpremie 2021

Op basis van ramingen van de Nederlandse regering stijgt de zorgpremie met gemiddeld €59,- per jaar in 2021. Dat betekent dat je min of meer €123,- per maand voor je zorgverzekering gaat betalen, een stijging van gemiddeld €5,-. Uiterlijk half november 2020 worden de definitieve premies voor de zorgverzekering bekend gemaakt door alle zorgverzekeraars.

Waar komt deze stijging vandaan? Hiervoor zijn verschillende redenen aan te wijzen:

 • Extra kosten door de coronacrisis: in totaal 6,7 miljard euro. Uiteindelijk zal je hiervan €1,- per maand extra voor je zorgverzekering betalen;
 • De verhoging van de lonen van het zorgpersoneel met ruim 3% (zowel in 2020 als 2021);
 • Verdere uitbreiding van zorg in het basispakket.

Eigen risico 2021

Het eigen risico blijft in 2021 gelijk met €385,-. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen het wettelijk verplichte eigen risico (€385,-) en het vrijwillig eigen risico, dat je maximaal met €500,- tot €885,- kan verhogen. Het eigen risico wordt jaarlijks door de overheid bepaald op basis van de nieuwe begroting.

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat zorgverzekeraars bepaalde vormen van zorg kunnen toevoegen aan een vrijstellingslijst voor het eigen risico. Het gaat hoofdzakelijk om preventieprogramma’s ter preventie van gezondheidsproblematiek en dieetpreparaten.

Zorgtoeslag 2021

Hoewel de exacte stijging van de zorgtoeslag nog niet bekend is, blijkt uit schattingen van het kabinet dat de zorgtoeslag in 2021 met €44,- op jaarbasis zal stijgen. Voor alleenstaanden komt dit neer op ongeveer €3,67 per maand extra zorgtoeslag per maand. Hoe hoog de zorgtoeslag werkelijk uitvalt, is afhankelijk van onder meer je gezinssituatie, inkomen en eigen vermogen. Je kan de proefberekening maken via de pagina toeslagen van de Belastingdienst.

Wijziging basispakket zorgverzekering 2021

Het basispakket van je zorgverzekering verandert vanaf 1 januari 2021 op de volgende punten:

 • Er wordt aanvullende zorg aan het basispakket toegevoegd in verband met langdurige klachten voortvloeiend uit COVID-19. Het gaat om ergotherapie, fysiotherapie en dieetadvies;
 • Nieuwe medicijnen ter bestrijding van kanker;
 • Opheffing eigen risico voor slachtoffers van seksueel geweld (bij een melding bij een Centrum Seksueel Geweld binnen een week);
 • Opheffing eigen risico voor medische kosten donoren;
 • In geval van een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of een chronische, degeneratieve, progressieve aandoening kan vervoer naar een dagbehandeling nodig zijn. Voor dergelijke zorgprogramma’s die vervoer van en naar de dagbehandelingen vereisen komt een vergoeding in het basispakket.

Voor een aantal van deze veranderingen geldt overigens dat deze al in 2020 hebben plaatsgevonden.

Inkomensafhankelijke bijdrage 2021

Er zal ook een stijging plaatsvinden van de inkomensafhankelijke bijdrage in 2021, het gaat om 0,30% (van 6,70% naar 7,00%)
voor zowel werknemers als uitkeringsgerechtigden.

Veranderingen langdurige zorg 2021

Wat betreft het jaar 2021 vinden er geen belangrijke wijzigingen plaats in de Wlz (Wet langdurige zorg).

Overzicht veranderingen in de zorg

Benieuwd naar de veranderingen in de zorg in voorgaande jaren? Bekijk onderstaand overzicht voor de: