Print icon

Vergoedingen anticonceptie

Als student zit je in de bloei van je leven. Juist daarom is het belangrijk dat anticonceptie bespreekbaar is en betaalbaar. Sinds 1 januari 2011 heeft de overheid besloten anticonceptiemiddelen niet meer te vergoeden in het basispakket (met uitzondering van vrouwen tot 21 jaar). Toch kan je als student nog behoorlijk wat geld kwijt zijn bij de aanschaf van anticonceptiemiddelen. Het kan daarom interessant zijn een aanvullende verzekering af te sluiten waarin deze kosten worden gedekt.

Waarom anticonceptie?

Een van de belangrijkste redenen dat studenten kiezen voor anticonceptie is natuurlijk het voorkomen van een zwangerschap. Toch kunnen er veel meer redenen bestaan om voor bepaalde anticonceptiemiddelen te kiezen. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van SOA’s of menstruatiepijnen.

Gedekt door jouw verzekeraar?

Zoals eerder aangestipt, anticonceptiemiddelen worden voor vrouwen van 21 jaar en ouder niet meer vergoed in het basispakket. Voor vrouwen tot 21 jaar worden vanuit het basispakket bepaalde anticonceptiemiddelen wel vergoed. Deze vallen echter onder het verplichte eigen risico, waardoor je alsnog zelf een groot deel moet betalen. Pas als je eigen risico is ‘afbetaald’, profiteer je pas van de vergoeding. Vrouwen van 21 jaar of ouder kunnen zich dus aanvullend verzekeren. Per zorgverzekeraar worden echter verschillende aanvullende pakketten aangeboden. De kosten gemaakt voor anticonceptiemiddelen worden daarbij tot op bepaalde hoogte gedekt, wat per pakket weer verschilt.

Wat past bij mij?

Er kan worden gekozen uit een ruim aanbod van aanvullende pakketten bij de Nederlandse zorgverzekeraars. Elke verzekeraar hanteert daarbij een andere dekkingsgraad. De meeste verzekeraars maken daarbij onderscheid op grond van leeftijd. Zo is het voor vrouwelijke studenten van 21 jaar of ouder pas interessant om een aanvullende verzekering af te sluiten. De aanvullende pakketten die zorgverzekeraars aanbieden hebben vaak een bredere dekking. Dat betekent dat niet alleen de kosten voor anticonceptiemiddelen tot een bepaalde hoogte worden vergoed. Ook bijvoorbeeld een aantal bezoeken aan de fysiotherapeut, een vergoeding voor brillen en lenzen of psychologische zorg komen voor vergoeding in aanmerking binnen een aanvullend pakket. Kijk daarom goed naar andere zaken die mogelijk interesseren bij het afsluiten van je aanvullende verzekering.

Overzicht vergoedingen anticonceptie per verzekeraar

Om de veelheid aan keuzemogelijkheden wat inzichtelijker voor je te maken, is het handig om te kijken per zorgverzekeraar wat deze precies vergoedt.