Vergoedingen ergotherapie

  • Vergoeding ergotherapie

   Ergotherapie is een behandelvorm voor mensen die problemen dan wel beperkingen ervaren in het zelfstandig functioneren in het dagelijks leven. De therapie helpt jong en oud en bijvoorbeeld studenten met een chronische beperking of geestelijke dan wel lichamelijke beperking om zelfstandiger te worden in hun dagelijkse bezigheden. Niet alleen tijdens het studeren, ook vrijetijdsbesteding, mobiliteit en huishoudelijke taken kunnen hierbij onderdeel uitmaken van de behandeling, zoals het wassen, koken en aankleden.

   Wat doet een ergotherapeut precies en in hoeverre komt ergotherapie eigenlijk vanuit de zorgverzekering voor vergoeding in aanmerking? In onderstaand artikel lees je meer informatie.

   Direct vergoedingen vergelijken

Wat doet een ergotherapeut?

Een ergotherapeut gaat op zoek naar de problemen die voor een beperking zorgen in je zelfredzaamheid of zelfstandigheid. Op het moment dat deze problemen in kaart zijn gebracht, zal je ergotherapeut aan de hand van verschillende tips en eventuele aanpassingen/hulpmiddelen zoveel mogelijk proberen deze problemen op te lossen dan wel te beperken.

Vergoeding ergotherapie vanuit je zorgverzekering

Een bezoek aan de ergotherapeut wordt tot op bepaalde hoogte vanuit het basispakket van je zorgverzekering vergoed. De basiszorgverzekering is bij alle zorgverzekeraars inhoudelijk gelijk, verzekeraars kunnen echter afspraken hebben gemaakt met zorgverleners. Indien je er in zo’n geval voor kiest naar een andere zorgverlener te gaan, kan het zijn dat je minder vergoed krijgt. Vanuit de basiszorgverzekering krijg je 10 uur ergotherapie op jaarbasis vergoed. Hierbij gelden (afhankelijk van de verzekeraar) de volgende voorwaarden:

 • De meeste verzekeraars werken met DTE (Directe Toegang Ergotherapie). Het is dan niet nodig een verwijsbrief van bijvoorbeeld je huisarts te presenteren bij je therapeut. Bij bepaalde verzekeraars heb je desondanks toch een verwijzing nodig van bijvoorbeeld je huisarts of ander medisch specialist. Vraag dit na bij je verzekeraar;
 • Let er op of je zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt met zorgverleners en werkt met zogenaamde gecontracteerde zorgverleners.
 • Let op het eigen risico: vergoeding van ergotherapie uit het basispakket valt ook onder het verplicht eigen risico. Dit is een deel van de zorgkosten uit de basisverzekering die voor bepaalde zorgvormen eerst tot op bepaalde hoogte uit eigen zak moeten worden betaald. Heb je hier (een deel) nog niet van afgedragen? Dan zal je hier ook rekening mee moeten houden.

Vergoeding ergotherapie vanuit je aanvullende zorgverzekering

Is de vergoeding vanuit de basisverzekering niet toereikend voor je? In dat geval kan je bij een groot deel van de zorgverzekeraars een aanvullende zorgverzekering afsluiten met extra behandeluren ergotherapie. In onderstaand tabeloverzicht wordt de vergoeding van ergotherapie vanuit de aanvullende verzekeringen van een aantal zorgverzekeraars met elkaar vergeleken.

Menzis

Menzis biedt vanuit het pakket ExtraVerzorgd 3 een aanvullende vergoeding voor ergotherapie tot max. 5 uur extra bovenop de basisdekking van 10 uur.

Menzis

Dekking

Premie per maand

ExtraVerzorgd 3

100% tot max. 5 uur extra

€41,95

Naar website Menzis

Univé

Ook via Univé kan je een aanvullende vergoeding krijgen voor ergotherapie. Hiervoor geldt een extra maximumbedrag wat je kan putten uit het budget ‘beweegzorg’.

Univé

Dekking

Premie per maand

Aanvullend Goed

max. 9 behandelingen uit budget beweegzorg

€9,95

Aanvullend Beter

max. 16 behandelingen uit budget beweegzorg

€19,75

Aanvullend Best

max. 22 behandelingen uit budget beweegzorg

€32,75

Naar website Univé

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis biedt een aanvullende vergoeding voor ergotherapie vanuit de pakketten Aanvullend 3 en 4 Sterren.

Zilveren Kruis

Dekking

Premie per maand

Aanvullend ***

100% tot max. 3 uur

€27,50

Aanvullend ****

100% tot max. 4 uur

€50,50

Naar website Zilveren Kruis

Copyright © 2005 - 2019 Studenten-Zorgverzekeringen.nl