Print icon

Zorgtoeslag Berekenen

Als student heb je het niet heel ruim en is de maandelijkse premie van je zorgverzekering een flinke aanslag op je budget. Om deze reden heeft de overheid de zorgtoeslag als een tegemoetkoming ingesteld. Op deze pagina vind je een uitleg over de hoogte van zorgtoeslag en op hoeveel zorgtoeslag jij recht hebt.

Zorgtoeslag proefberekening (Update 2021 Live!)

Op onze top 5 kan je de studenten zorgverzekeringen met lage premies vergelijken en direct afsluiten!

Top 5 Zorgverzekeringen

Geen zorgtoeslag

Je krijgt in 2021 geen zorgtoeslag als je:

  • Een toeslagpartner hebt
  • Geen Nederlands inkomen hebt
  • Meer dan €31.138,- per jaar verdient
  • Een hoger vermogen dan €118.479,-
  • Gemoedsbezwaren hebt
  • Militair in actieve dienst bent
  • Gedetineerd bent

Kijk voor alle bijzondere situaties op de website van de belastingdienst

Hoe hoog is zorgtoeslag?

De hoogte van de zorgtoeslag die je ontvangt hangt af van je jaarsalaris en je gezinssituatie. Bij de berekening van de hoogte van de zorgtoeslag wordt gekeken naar jouw toetsingsinkomen. Het toetsingsinkomen is het verzamelinkomen dat staat vermeld op je (voorlopige) belastingaanslag. Het maximale bedrag dat je in 2021 kan ontvangen aan zorgtoeslag is €107,- per maand. De studiefinanciering die je ontvangt telt niet mee voor je toetsingsinkomen.

Gezinssituatie

Het maakt voor de hoogte van je zorgtoeslag niet uit of je nog thuis bij je ouders of op jezelf woont. Het inkomen van je ouders staat los van jouw toetsingsinkomen. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat jij de zorgpremie zelf betaalt. Ook wanneer je samenwoont met je vriend/vriendin heeft dit geen gevolgen voor de zorgtoeslag. Wanneer je getrouwd of geregistreerd bent als een koppel zijn jullie wel zogenoemde toeslagpartners.

Wanneer staat de zorgtoeslag op mijn rekening?

Als je de zorgtoeslag hebt aangevraagd, dan ontvang je na acht weken een voorbeschikking met de hoogte van het bedrag. Binnen deze periode van acht weken krijg je de zorgtoeslag op jouw rekening gestort. Aan te raden is om goed de gegevens op deze voorbeschikking te controleren. De zorgtoeslag ontvang je een maand voordat de zorgpremie moet worden betaald. De zorgtoeslag voor bijvoorbeeld de maand juni ontvang je rond 20 mei.

Definitieve beschikking

In de definitieve beschikking wordt na afloop van het jaar berekend of de hoogte van de zorgtoeslag klopt met je werkelijke inkomsten. Op basis hiervan bekijkt de Belastingdienst of je niet teveel of te weinig zorgtoeslag hebt ontvangen.

Het is aan te raden om de gegevens van de definitieve beschikking zorgvuldig te controleren. Het is namelijk goed mogelijk dat je een bepaald bedrag moet terugbetalen of dat er een bepaald bedrag naar jou wordt overgemaakt.